Vở bài tập Toán 5 Bài 2 Trang 4 Ôn tập Tính chất cơ bản của phân số

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 học tốt  Vở bài tập Toán 5 Bài 2 Trang 4 Ôn tập Tính chất cơ bản của phân số 
Bài học này giúp các em học và làm tốt Vở bài tập toán 5 trang 2 về tính chất cơ bản của phân số đó alf rút gọn phân số,  tìm phân số bằng nhau. Giúp các em luyện cách quy đồng mẫu số, cách tìm mẫu số chung.

2. Mục tiêu cần đạt của bài học

- Củng cố về tính chất cơ bản của phân số
- Vận dụng tính chất cơ bản để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số (trường hợp đơn giản)
- Có 3 bài tập: Bài 1, 2, 3

2. Video Hướng dẫn cách giải Vở Toán 5 Bài 2

3. Hướng dẫn giải các bài tập | Preview a part of this lecture

Bài 1 VBT Toán 5 trang 4
Rút gọn các phân số

Vở bài tập Toán 5 Bài 2 Trang 4 Ôn tập Tính chất cơ bản của phân số
Chú ý :
- Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Bài 2 VBT Toán 5 trang 4
Quy đồng mẫu số hai phân số
Vở bài tập Toán 5 Bài 2 Trang 4 Ôn tập Tính chất cơ bản của phân số

Chú ý : Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:
- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai
- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất


Bài 3 VBT Toán 5 trang 4
a) Nối với phân số bằng theo mẫu
Vở bài tập Toán 5 Bài 2 Trang 4 Ôn tập Tính chất cơ bản của phân số

Chú ý :
- Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

b) Nối với phân số bằng theo mẫu
Vở bài tập Toán 5 Bài 2 Trang 4 Ôn tập Tính chất cơ bản của phân số

Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số:
Rút gọn phân số:
Quy đồng mẫu số các phân số:

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Vở bài tập Toán 5 Bài 2 Trang 4 Ôn tập Tính chất cơ bản của phân số

- Download from Mediafire>>>Vở bài tập Toán 5 Bài 2 Trang 4 Ôn tập Tính chất cơ bản của phân số 

>>>Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 5   Vở bài tập toán 5 trang 16  Bài 13 Luyện tập chung Tuần 3

 

 

- >>>Xem thêm Bài giảng  Vở bài tập Toán 5 : Từ Tuần đến Tuần 5

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn 

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Vở bài tập Toán 5  Tuần 1 + Tuần 2+Tuần 3 +Tuần 4 + Tuần 5 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top