Vở bài tập Toán 5 Bài 6 Luyện tập Trang 8 Tuần 2

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 học tốt  Vở bài tập Toán 5 Bài 6  Luyện tập Trang 8 Tuần 2
Bài học này giúp các em học và làm tốt Vở bài tập toán 5 trang 8 Các em củng cố  về  khái niệm phân số thập phân. Luyện tập cách phân  biệt và nhận biết được phân số nào có thể chuyển thành phân số thập phân. Và cung cấp cho các em các  mẹo để tìm phân số thập phân nhanh nhất. Giúp các em làm tốt các bài tập Bài 1, bài 2, bài 3 và bài 4  có trong trang 8 về Cách chuyển phân số thành phân số thập phân .

2. Mục tiêu cần đạt của bài học

- Củng cố phân số thập phân trên tia số.
- Củng cố cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân.
- Giải bài toán dạng tìm phân số của một số.
- Có 4 bài tập: Bài 1, 2, 3, 4

2. Video Hướng dẫn cách giải Vở Toán 5 Bài 6

 

3. Hướng dẫn giải các bài tập | Preview a part of this lecture 

Bài 1 VBT Toán 5 trang 8

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

Vở bài tập Toán 5 Bài 6  Luyện tập Trang 8 Tuần 2
- Phân số thập phân cũng giống như số tự nhiên, cũng được biểu diễn trên tia số.
- Phân số thập phân càng xa điểm gốc thì phân số thập phân đấy lớn.
- Phân số thập phân càng gần điểm gốc thì phân số thập phân đấy nhỏ.

Bài 2 VBT Toán 5 trang 8

Chuyển phân số thành phân số thập phân

Vở bài tập Toán 5 Bài 6  Luyện tập Trang 8 Tuần 2
Các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000... gọi là các phân số thập phân

Bài 3 VBT Toán 5 trang 8
Chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100

Vở bài tập Toán 5 Bài 6  Luyện tập Trang 8 Tuần 2
Khi muốn chuyển một phân số thành phân số thập phân, ta tìm một số có thể nhân với mẫu để được 10; 100 hoặc 1000;... rồi lấy cả tử số và mẫu số của phân số nhân với số đó để được phân số thập phân (cũng có khi rút gọn để được phân số thập phân)

Bài 4 VBT Toán 5 trang 8

Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 90/100 số học sinh thích học môn Toán, 80/100 số học sinh thích học vẽ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?


Bài giải
Số học sinh thích học Toán là:
30 x 90/100= 27 ( bạn)
Số học sinh thích học Vẽ là:
30 x 80/100= 24 ( bạn)
Đáp số: 27 học sinh thích học Toán
            24 học sinh thích học Vẽ

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Vở bài tập Toán 5 Bài 6  Luyện tập Trang 8 Tuần 2 

- Download from Mediafire>>>Vở bài tập Toán 5 Bài 6  Luyện tập Trang 8 Tuần 2 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 5  Vở bài tập toán 5  Bài 7 | Ôn tập Phép cộng Phép trừ hai phân số  trang 9

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn 

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp Bài giảng Vở bài tập Toán 5  Từ Tuần 1 đến Tuần 5 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top