Vở bài tập toán 5 Bài 7 | Ôn tập Phép cộng Phép trừ hai phân số trang 9

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 học tốt  Vở bài tập toán 5  Bài 7 | Ôn tập Phép cộng Phép trừ hai phân số  trang 9
Bài học này giúp các em học và làm tốt Vở bài tập toán 5 bài 7 trang 8 . Các em củng cố  về  cách cộng và cách trù hai phân số cùng mẫu số , Cách cộng cách trừ hai phân số khác mẫu số. Giải bài toán có lời văn với phép cộng phan số. Giúp các em làm tốt các bài tập Bài 1, bài 2, bài 3 ,   có trong trang 8 về Cách cộng hai phân số cùng mẫu số .

2. Mục tiêu cần đạt của bài học

- Củng cố cách cộng hai phân số cùng mẫu số , khác mẫu số .
- Củng cố cách trừ hai phân số cùng mẫu số , khác mẫu số .
- Củng cố cách cộng ( trừ) số tự nhiên với phân số
- Có 4 bài tập: Bài 1, 2, 3, 

2. Video Hướng dẫn cách giải Vở Toán 5 Bài 7

 

3. Hướng dẫn giải các bài tập | Preview a part of this lecture 

 

Bài 1 VBT Toán 5 trang 9
Tính

Vở bài tập Toán 5 Bài 7 Ôn tập : Phép cộng và phép trừ phân số  trang 8
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Vở bài tập Toán 5 Bài 7 Ôn tập : Phép cộng và phép trừ phân số  trang 8
Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta trừ hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã được quy đồng mẫu số.

Bài 2 VBT Toán 5 trang 9
Tính

Vở bài tập Toán 5 Bài 7 Ôn tập : Phép cộng và phép trừ phân số  trang 8
Chú ý :
Khi cộng ( trừ) một số tự nhiên với 1 phân số, ta viết số tự nhiên đó thành phân số có mẫu số là 1 rồi cộng ( trừ ) như hai phân số .

Bài 3 VBT Toán 5 trang 9
Một thư viện có 60/100 số sách là sách giáo khoa,  20/100 số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện?

Tóm tắt

Vở bài tập Toán 5 Bài 7 Ôn tập : Phép cộng và phép trừ phân số  trang 8

Bài giải

Vở bài tập Toán 5 Bài 7 Ôn tập : Phép cộng và phép trừ phân số  trang 8
Phân số biểu thị số sách giáo khoa và truyện thiếu nhi là :
Sách giáo viên của thư viện đó chiếm:
Đáp số: số sách

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Vở bài tập toán 5  Bài 7 | Ôn tập Phép cộng Phép trừ hai phân số  trang 9

- Download from Mediafire>>>Vở bài tập toán 5  Bài 7 | Ôn tập Phép cộng Phép trừ hai phân số  trang 9 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 5  Vở bài tập Toán 5  Bài 8 Ôn tập Phép nhân Phép chia hai phân số trang 10 Tuần 2

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn 

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp Bài giảng Vở bài tập Toán 5  Từ Tuần 1 đến Tuần 5 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top