Vở bài tập toán 5 Bài 8 Ôn tập Phép nhân Phép chia hai phân số Trang 10 Tuần 2

Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 học tốt  Vở  bài tập toán 5  Bài 8 Ôn tập Phép nhân Phép chia hai phân số Trang 10 Tuần 2
Bài học này giúp các em học và làm tốt Vở bài tập toán 5 bài 8 trang10 . Các em củng cố  về  cách nhân và cách chia hai phân số , Cách nhân và cách chia  phân số với số tự nhiên. Giải bài toán có lời văn với phép nhân phan số. Giúp các em làm tốt các bài tập Bài 1, bài 2, bài 3 ,   có trong trang 10 về Cách nhân và phép chia  hai phân số .

2. Mục tiêu cần đạt của bài học

- Củng cố cách nhân và cách chia hai phân số.
- Củng cố cách nhân ( chia ) phân số cho số tự nhiên và nhân (chia) số tự nhiên cho phân số .
- Vận dụng nhân , chia phân số để tính diện tích hình chữ nhật
- Có 4 bài tập: Bài 1, 2, 3,

2. Video Hướng dẫn cách giải Vở Toán 5 Bài 8

 

3. Hướng dẫn giải các bài tập | Preview a part of this lecture 

Bài 1 VBT Toán 5 trang 10
Tính

Vở bài tập Toán 5  Bài 8 | Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số trang 10
+ Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
+ Muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Vở bài tập Toán 5  Bài 8 | Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số trang 10
+ Muốn nhân (chia ) một phân số cho một số tự nhiên ta viết số tự nhiên đó thành phân số có mẫu số là 1.

 

Bài 2 VBT Toán 5 trang 10
Tính theo mẫu

Vở bài tập Toán 5  Bài 8 | Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số trang 10
Bài 3 VBT Toán 5 trang 10
Một tấm lưới sắt hình chữ nhật có chiều dài 15/4 m, chiều rộng 2/3 m. Tấm lưới được chia thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần.
  Vở bài tập Toán 5  Bài 8 | Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số trang 10
Bài giải
Diện tích tấm lưới sắt hình chữ nhật là:

Vở bài tập Toán 5  Bài 8 | Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số trang 10
Diện tích mỗi phần của tấm lưới:

Vở bài tập Toán 5  Bài 8 | Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số trang 10

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Vở bài tập toán 5  Bài 8 Ôn tập Phép nhân Phép chia hai phân số Trang 10 Tuần 2

- Download from Mediafire>>>Vở bài tập toán 5  Bài 8 Ôn tập Phép nhân Phép chia hai phân số Trang 10 Tuần 2 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 5  Vở bài tập toán 5 Bài 9 Hỗn số | trang 11 Tuần 2

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn 

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp Bài giảng Vở bài tập Toán 5  Từ Tuần 1 đến Tuần 5 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top