Vở bài tập Toán 5 Bài 10 Hỗn số ( tiếp theo) | Trang 12 Tuần 2

Mẹo chuyển Hỗn số thành phân số | Vở bài tập toán 5 trang 12 Bài 10 Tuần 2

Vở bài tập Toán 5 Bài 10 Hỗn số ( tiếp theo) | Trang 12 Tuần 2

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 học tốt  Vở bài tập Toán 5 Bài 10 Hỗn số ( tiếp theo) | Trang 12 Tuần 2
Bài học này giúp các em học và làm tốt Vở bài tập toán 5 bài 9 trang 11 . Các em củng cố  về  khái niệm của hỗn số , Cấu tạo của hỗn số, thành phần của hỗn số. Các em biết cách biểu diễn hỗn số trên tia số. Ý nghĩa của hỗn số trong cuộc sống hàng ngày. Các em biết đọc và viết hỗn số sao cho đúng. Bài học này cũng giúp các em làm tốt các bài tập Bài 1, bài 2, bài 3 ,   có trong trang 11 về  hỗn số.

2. Mục tiêu cần đạt của bài học

- Củng cố nhận biết về hỗn số, thành phần của hỗn số, ý nghĩa hỗn số
- Củng cố cách cách đọc, viết hỗn số
- Có 3 bài tập: Bài 1, 2, 3,

2. Video Hướng dẫn cách giải Vở Toán 5 Bài 10

 

3. Hướng dẫn giải các bài tập | Preview a part of this lecture 

 

Bài 1 VBT Toán 5 trang 12
Chuyển  hỗn số thành phân số theo mẫu

Mẹo chuyển Hỗn số thành phân số | Vở bài tập toán 5 trang 12 Bài 10 Tuần 2

Bài 2 VBT Toán 5 trang 12
Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính theo mẫu

Mẫu:

Mẹo chuyển Hỗn số thành phân số | Vở bài tập toán 5 trang 12 Bài 10 Tuần 2

Mẹo chuyển Hỗn số thành phân số | Vở bài tập toán 5 trang 12 Bài 10 Tuần 2

Bài 3 VBT Toán 5 trang 13
Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính
Mẹo chuyển Hỗn số thành phân số | Vở bài tập toán 5 trang 12 Bài 10 Tuần 2

Ghi nhớ:
Cách thực hiện các phép tính hỗn số?
Cách làm:
Bước 1: Chuyển các hỗn số thành phân số

Bước 2: Thực hiện tính như phép tính với phân số.

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Vở bài tập Toán 5 Bài 10 Hỗn số ( tiếp theo) | Trang 12 Tuần 2

- Download from Mediafire>>>Vở bài tập Toán 5 Bài 10 Hỗn số ( tiếp theo) | Trang 12 Tuần 21 Tuần 2 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 5  Vở bài tập toán 5  Bài 11 Luyện tập | Trang 13  Tuần 3

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn 

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp Bài giảng Vở bài tập Toán 5  Từ Tuần 1 đến Tuần 5 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top