Giáo dục Tiểu học

Thông tin Tuyển sinh Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học của các trường trong cả nước Năm 2018

Thông tin Tuyển sinh Đại học  Khoa Giáo dục Tiểu học của các trường  trong cả nước Năm 2018

Đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Read more ...

Giáo viên tiểu học tự học tự bồi dưỡng để nâng hạng như thế nào?

Giáo viên tiểu học tự học tự bồi dưỡng để nâng hạng như thế nào?
Để nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học, các nhà trường tiểu học cần phải thực hiện các công việc cơ bản sau đây:

Read more ...

Vì sao bé trai này láo với thầy giáo tiểu học vậy?

Vì sao bé trai này láo với thầy giáo tiểu học vậy?Vì sao bé trai này láo với thầy giáo tiểu học vậy?
Chào thầy cô và các bạn.
Thầy cô và các bạn đnag xem video  về cảnh một thầy giáo tiểu học đi làm gia sư dạy cho một học sinh lớp Một. Bé trai này trông khuôn mặt khá thông minh, tuấn tú. Em nói năng khá mạnh dạn, không dụt dè.

Read more ...

12 Bài dự thi viết tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

12 Bài dự thi  viết tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào12 Bài dự thi  viết tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào12 Bài dự thi  viết tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Chào thầy cô và các bạn
Để góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển.

Read more ...
Top