Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học có bằng cao đẳng có đạt chuẩn không?

Giáo viên tiểu học có bằng cao đẳng có đạt chuẩn không?
Kể từ 1/7/2020, Luật giáo dục có hiệu lực, những giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở.
Không ít giáo viên đang công tác ở các trườngTiểu học có bằng tốt nghiệp ghi “Cử nhân Cao đẳng”; vậy bằng Cử nhân này có đáp ứng chuẩn quy định của Luật giáo dục 2019 không?

Read more ...

Chuyện người bán trứng gà | quỹ từ thiện được bao bọc bởi phẩm giá

Chuyện người bán trứng gà | quỹ từ thiện được bao bọc bởi phẩm giá

Người phụ nữ hỏi lão già: “Ông bán số trứng này giá bao nhiêu?”
Lão bán trứng trả lời: “3000₫ một quả, thưa bà.”
Người phụ nữ liền nói: “6 quả 12000₫, không bán tôi mua chỗ khác.”

Read more ...

Thông tin Tuyển sinh Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học của các trường trong cả nước Năm 2018

Thông tin Tuyển sinh Đại học  Khoa Giáo dục Tiểu học của các trường  trong cả nước Năm 2018

Đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Read more ...

Giáo viên tiểu học tự học tự bồi dưỡng để nâng hạng như thế nào?

Giáo viên tiểu học tự học tự bồi dưỡng để nâng hạng như thế nào?
Để nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học, các nhà trường tiểu học cần phải thực hiện các công việc cơ bản sau đây:

Read more ...
Top