12 Bài dự thi viết tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

12 Bài dự thi  viết tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào12 Bài dự thi  viết tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào12 Bài dự thi  viết tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Chào thầy cô và các bạn
Để góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển.

 

12 Bài dự thi  viết tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

12 Bài dự thi  viết tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào12 Bài dự thi  viết tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Chào thầy cô và các bạn
Để góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển.

Để   hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” cùng với các sự kiện: 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017); 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2017); vun đắp ngày càng tốt đẹp hơn tình cảm của hai dân tộc Việt Nam - Lào; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch, gây chia rẽ mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

 Hôm nay, tieuhocvn xin kính gửi các thầy cô 12 bài dự thi tham khảo về 12 chủ đề thi viết tìm hiểu “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017. Thầy cô hãy chọn một chủ đề tâm đắc của mình để tải về :
1. Thể lệ Cuộc thi 12  tìm hiểu “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bài dự thi minh họa Chủ đề 1   

Chủ đề 1. Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (5-9-1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

Bài dự thi minh họa Chủ đề 2    
Chủ đề 2. Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963-1975). 

Bài dự thi minh họa Chủ đề 3        
Chủ đề 3. Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam

Bài dự thi minh họa Chủ đề 4        
Chủ đề 4. Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (được ký kết ngày 18-7-1977)

Bài dự thi minh họa Chủ đề 5        
Chủ đề 5. Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay

Bài dự thi minh họa Chủ đề 6    
Chủ đề 6. Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam -Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay.

Bài dự thi minh họa Chủ đề 7        
Chủ đề 7. Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Bài dự thi minh họa Chủ đề 8    
Chủ đề 8. Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

Bài dự thi minh họa Chủ đề 9    
Chủ đề    9. Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.    

Bài dự thi minh họa Chủ đề  10
Chủ đề    10. Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.    

Bài dự thi minh họa Chủ đề 11
Chủ đề    11. Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào Việt Nam    

Bài dự thi minh họa Chủ đề 12    
Chủ đề 12. Tại sao hai dân tộc Việt Nam-Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.

Tổng hợp 12 chủ đề nhấn vào link đây 
    

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top