Đừng bắt các em học sinh vừa viết Chữ đứng và Chữ nghiêng !

 

Hiện nay Bộ giáo dục đào tạo đưa ra hai mẫu chữ là chữ đứng và chữ nghiêng. Mẫu chữ nghiêng ở các trường được gọi là mẫu chữ sáng tạo nhưng thực chất là mẫu chữ truyền thống được sử dụng trước 1975.


Đừng bắt các em học sinh vừa viết Chữ đứng và Chữ nghiêng !

Hiện nay Bộ giáo dục đào tạo đưa ra hai mẫu chữ là chữ đứng và chữ nghiêng. Mẫu chữ nghiêng ở các trường được gọi là mẫu chữ sáng tạo nhưng thực chất là mẫu chữ truyền thống được sử dụng trước 1975.


Mẫu chữ truyền thống( chữ nghiêng) là mẫu chữ đẹp, mềm mại và dễ viết hơn rất nhiều so với mẫu chữ đứng bởi 2 lý do chính:


- Đưa một nét bút nghiêng dễ hơn đưa một nét bút thẳng đứng.
-Cách cầm bút khi viết chữ nghiêng dễ viết nhanh hơn cách viết chữ đứng.


Một con người không thể viết tốt cả hai mẫu chữ đứng và nghiêng bởi viết chữ là một thói quen được rèn luyện thường xuyên.Tuy nhiên ở các trường tiểu học bây giờ luyện cho các em cả 2 mẫu chữ. Thực tế đó dẫn đến các em viết chữ nét đứng nét nghiêng rất xấu

.
Ở nhiều trường học sinh có thể viết tốt chữ nghiêng nhưng giáo viên vẫn bắt học sinh viết chữ đứng ( mẫu chữ khó viết và dễ viết xấu) bởi một lẽ các cô cũng không viết tốt chữ nghiêng.


Rất nhiều giáo viên mẫu giáo và tiểu học là những người đưa nét bút đầu đời cho các cháu nhưng chưa được đào tạo phương pháp luyện chữ đẹp, ngay cả cách cầm bút của nhiều giáo viên còn sai.Điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tương lai các cháu.


Nét chữ là nết người- rất mong giáo viên, các bậc phụ huynh chú ý để các cháu có được nét chữ đẹp tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top