Học sinh nữ ở tiểu học vui hơn học sinh nam

Theo nghiên cứu của Đại học Queen ở Belfast và Đại học Ulster cho thấy, hơn ¼ (khoảng 26%) học sinh nam 7 tuổi hoàn toàn cảm thấy vui vẻ khi đến trường học, thấp hơn so với 44% học sinh nữ. 

Học sinh nữ ở tiểu học vui hơn học sinh nam

 

Nghiên cứu này mang tên The Kid’s Life and Times chứng minh rằng học sinh nam ở Bắc Ai-len thì ít cảm thấy vui hơn học sinh nữ trong việc học các kỹ năng đọc, viết, đánh vần, lao động và đến trường. Nghiên cứu cũng tìm thấy chỉ phân nữa học sinh nam trong độ tuổi lớp 2 nghĩ những học sinh trong trường của chúng là những kẻ hay bị bắt nạt.

Nghiên cứu này mang tên The Kid’s Life and Times chứng minh rằng học sinh nam ở Bắc Ai-len thì ít cảm thấy vui hơn học sinh nữ trong việc học các kỹ năng đọc, viết, đánh vần, lao động và đến trường. Nghiên cứu cũng tìm thấy chỉ phân nữa học sinh nam trong độ tuổi lớp 2 nghĩ những học sinh trong trường của chúng là những kẻ hay bị bắt nạt.
Có khoảng 3.440 học sinh trong độ tuổi lớp 2 tham gia vào công trình nghiên cứu Kid’s Life and Times. Đây được xem là lần đầu tiên những học sinh lớp 2 có cơ hội trình bày ý kiến của chúng về những vấn đề ảnh hưởng lên việc học, như cảm giác hạnh phúc khi đến trường, sức khỏe và kiểm tra việc đổi chỗ ngồi. 

Việc nghiên cứu được tiến hành bởi ARK, một nghiên cứu tổng hợp được thực hiện do sự hợp tác của 2 trường Đại học. Và nghiên cứu đã được trình bày tại Đại học Queen vào thứ 6 ngày 10/10/2008. Số liệu của nghiên cứu cho thấy là:

  • 84% học sinh nữ so với 76% học sinh nam nói họ cảm thấy hạnh phúc hơn khi học ở trường tiểu học.
  • 44% học sinh nữ và 26% học sinh nam học sinh hoàn toàn thấy vui khi đến trường.
  • 51% trẻ em nghĩ rằng những đứa trẻ trong trường của chúng hay bị bắt nạt, 5% nghĩ rằng học sinh trong trường rất nhiều lần bị bắt nạt và 46% học sinh ít bị bắt nạt.
  • 22% trẻ em nói chúng bị ảnh hưởng tâm lý tại trường.
  • 10% trẻ em nói chúng rất kinh nghiệm trong việc bị bắt nạt bằng tin nhắn hay trên Internet.
  • 44% trẻ em muốn được chuyển chỗ ngồi và 35% muốn trốn khỏi tình trạng đó.

Chỉ có khoảng 19% trẻ em ít bị áp lực khi bị chuyển chỗ, 23% cảm thấy không có vấn đề áp lực gì và 55% cảm thấy cả hai trạng thái. 43% trẻ em nói chính bản thân chúng tạo ra cảm gác sợ hãi đó.
Bác sĩ Katrina Lloyd của Đại học Queen nói: Các phương tiện thông tin công cộng và đại chúng thường bàn luận về chủ đề này và tranh cãi rất quyết liệt như về vấn đề bắt nạt nhau trong trường học và tương lai của việc chuyển chỗ ngồi. Trong khi đó giáo viên ít quan tâm tới việc học sinh của mình có muốn được chuyển chỗ không. Nghiên cứu Kid’s Lige and Times đã cho bọn trẻ được cơ hội nói lên quan điểm của chúng về vấn đề ảnh hưởng cảm giác của chúng thế nào. Nghiên cứu này cũng cung cấp những cái nhìn có giá trị đối với kinh nghiệm của trẻ ở trường đời. Sự khác biệt giữa số lượng nam và nữ vể việc cảm thấy vui khi đế trường và số liệu khoảng ¼ trẻ em trong độ tuổi lớp 2 nói chúng thường bị áp lực tâm lý tại trường một lần nữa bắt những người làm giáo dục phải suy nghĩ kỹ trước khi ban hành những luật lệ đối với trẻ.
Giáo sư Gillian Robinson từ Đại học Ulster phát biểu: Những năm tháng trải qua thời tiểu học thường ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ - không chỉ trong quá trình học mà còn định hướng cho tương lai sau này của chúng. Thật sự rất quan trọng trong cách giáo dục của chúng ta, làm sau cho trẻ thấy được định hướng tướng lai và không bị áp lực khi đến trường. Tôi chắc rằng nghiên cứu này sẽ giúp mang thông điệp tới những người làm công tác giáo dục trong việc ra những quyết định có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn trẻ em ở trường học. Bản nghiên cứu này có thể được phát hành rộng rãi và sẽ gởi bản sao chép tới mỗi trường tiểu học khắp Bắc Ai-len.
Toàn bộ công trình nghiên cứu có thể truy cập trên trang web http://www.ark.ac.uk/klt

Diệc Quyền

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top