Bài giảng Toán 5

 • Bài giảng Toán 5

  Tập hợp những bài giảng  Toán 5  -  Bài giảng Toán Lớp 5

 • Bài giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

  Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

  Bài giảng Toán 5 Trang 10 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số Practice Adding and Subtracting Fractions
  rong bài học này các em được ôn tập cách thực hiện phép cộng và phép trừ hai phân số  đã học ở lớp 4 ở sách giáo khoa Toán 5 trang 10, vận dụng chúng để cộng hoặc trừ hai phân số cùng mẫu, hai phân số khác mẫu số, cùng nhau giải dạng toán a - b - c với phân số. Practice Adding and Subtracting Fractions

 • Bài giảng Toán 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân Phép chia hai phân số

  Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 trang 11 Ôn tập Phép nhân Phép chia hai phân số

   Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5 Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số đã học ở lớp 4 ở sách giáo khoa Toán 5 trang 11, vận dụng chúng để nhân hoặc chia hai phân số, Nhân chia số tự nhiên với phân số. Nhân phân số với một số tự nhiên. Vận dụng quy tắc này để giải toán có lời văn.

 • Bài giảng Toán 5 trang 12 Hỗn số mixed fraction

  Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 trang 12  Hỗn số  mixed fraction

   Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5  Bài học này giúp các em nắm được cách đọc viết hỗn số, cấu tạo của hỗn số, phần nguyên và phần phân số của hỗn số. Ý nghĩa của hỗn số trong thực tế dời sống hàng ngày. Cách biểu diễn hỗn số bằng phần nguyên và phần phân số. Lí giải tại sao tử số ở phần phân số bao giờ  cũng bé hơn 1

 • Bài giảng Toán 5 Trang 13 Hỗn số ( tiếp theo) mixed fraction

  Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 Trang 13  Hỗn số ( tiếp theo) mixed fraction

   Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 5   củng cố khắc sâu cách đọc viết hỗn số, cấu tạo của hỗn số, phần nguyên và phần phân số của hỗn số, các phép tính với hỗn số. 

 • Bài giảng Toán 5 trang 3 | Ôn tập khái niệm về phân số

  Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 trang 3 | Ôn tập khái niệm về phân số

   Đây là Bài giảng Toán 5 - Tiết 1 - Ôn tập về phân số có trên trang https://tieuhocvn.info. Các em phải nhớ cách đọc, viết phân số; biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số.
  - Và các em phải hoàn thành được Bài1, Bài 2, Bài 3, Bài 4 có trong sách Toán 5.

 • Bài giảng Toán 5 Trang 5+ Trang 6 | Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

  Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 Trang 5+ Trang 6 | Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

  Đây là bài giảng toán 5 trang 5 Ôn tập về Tính chất cơ bản của phân số . Thông qua bài học này các em vận dụng tính chất cơ bản phân số để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số. Hai tính chất cơ bản của phân số đó là cúng nhân cả tứ số của phân số với một số tự nhiên khác 0 thì sẽ được một phân số mới bằng phân số ban đầu. Hay có thể chia cả  tử số và mẫu số cho một số tự nhiên thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. 2 tính chất cơ bản của phân số áp dụng vào việc tìm phân số bằng nhau, quy đồng mẫu  số, rút gọn phân số.

 • Bài giảng Toán 5 trang 6 + trang 7 | Ôn tập So sánh hai phân số

  Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5  trang 6 Ôn tập so sánh hai  phân số  How to teach comparing fractions Tiết 3

  Đây là bài giảng toán 5 trang 5  giúp học sinh Lớp 5 ôn tập 2 cách so sánh phân số đã học ở lớp 4 ở sách giáo khoa Toán 5 trang 6, vận dụng chúng để so sánh hai phân số cùng mẫu, hai phân số khác mẫu số, hai phân số cùng tử số, biết cách sắp xếp phân số theo trật tự nhất định 

 • Bài giảng Toán 5 Trang 7 + trang 8 | Ôn tập so sánh hai phân số

  Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 Trang 7 + trang 8 | Ôn tập so sánh hai  phân số  Practice  comparing fractions Tiết 4

  Đây là Bài giảng Toán 5 có ở  Trang 7 và trang 8 bài  Ôn tập so sánh hai  phân số  Practice  comparing fractions. Trong bài học này, các em sẽ củng cố cách so ánh hai phân số có cùng tử số, cùng mẫu số, khác tử số, khác mẫu số, so sanh phân số với đơn vị hay so sánh phân số với 1

 • Bài giảng Toán 5 trang 8 Phân số Thập phân - How to teach Decimal Fractions

  Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 trang 8 Phân số Thập phân - How to teach Decimal Fractions Tiết 5

  Đây là Bài giảng Toán 5 có ở  Trang 8 bài  Ôn tập so sánh hai  phân số  Practice  comparing fractions. Bài giảng Toán 5 trang 8 | Phân số thập phân là gì? Em hiểu thế nào là phân số thập phân? Cách chuyển phân số thành phân số thập phân? Cấu tạo của phân số thập phân, cách đọc viết phân số thập phân

 • Bài giảng Toán 5 trang 9 | Luyện tập cách chuyển phân số thành phân số thập phân

  Bài giảng toán 5, 5th Grade Math LectureBài giảng Toán 5 trang 9 | Luyện tập cách chuyển phân số thành phân số thập phân

  Bài giảng Toán 5 trang 9 | Luyện tập cách chuyển phân số thành phân số thập phân
  đây là bải giảng giúp các em lớp 5 làm đúng 5 bài tập có trong trang 9 Toán 5 bài Luyện tập củng cố cách chuyển đổi phân số thành phân số thập phân. Cách giải bài toán tìm phân số của một số


 • Chu vi hình tròn Tiết 95 – trang 97 - Toán 5

  Chu vi hình tròn Tiết 95 – trang 97 - Toán 5

  1. Introduction: -Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài
  Chu vi hình tròn  Tiết 95 – trang  97 - Toán 5
  - Biết quy tắc tính chu vi hình tròn
  - Vận dụng để giải bài toán có yếu tố thực tế về chu vi hình tròn.
  - Bài tập đạt chuẩn: Bài 1(a,b), Bài 2(c), Bài 3.
  Tính chu vi hình tròn có đường kính 4cm bằng cách nhân đường kính 4cm với số 3,14:
  4  x  3,14   =12,56 (cm)
  Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

 • Giải bài toán tỉ lệ phần trăm tính số cây trong vườn

  Giải bài toán tỉ lệ phần trăm tính số cây trong vườn

  Thầy ơi chi em bài này đi.

  Đề bài : Số cây hồng ít hơn số cây bưởi là 15 cây.tính số cây trong vườn.quýt 40%,hồng10%,bưởi 20%,cam 30%

 • Hình thang Tiết 90 – trang 91 - Toán 5

  Hình thang  Tiết 90 – trang 91 - Toán 5

  1. Introduction: -Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài
  Hình thang   Tiết 90 – trang  91 - Toán 5

  - Có biểu tượng về hình thang.
  - Nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với các hình đã học.
  - Nhận biết hình thang vuông.
  - Bài 1, Bài 2,   Bài 4.

 • Hình tròn , đường tròn Tiết 94 – trang 97 - Toán 5

  Hình tròn , đường tròn Tiết 94 – trang 97 - Toán 5

  1. Introduction: -Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài
  Hình tròn , đường tròn  Tiết 94 – trang  97 - Toán 5
  - Nhận biết được hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn.
  - Biết sử dụng compa để vẽ hình tròn.
  - Bài tập đạt chuẩn: Bài 1, Bài 2,

 • Luyện tập chung Tiết 93 – trang 95 - Toán 5

  Luyện tập chung Tiết 93 – trang 95 - Toán 5

  1. Introduction: -Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài
  Luyện tập chung  Tiết 93 – trang  95 - Toán 5
  - Củng cố cách tính diện tích hình tam giác vuông
  - Củng cố cách tính diện tích hình thang.
  - Giải toán liên quan đến diện tích và  tỉ số phần trăm
  - Bài tập đạt chuẩn: Bài 1, Bài 2,

 • Luyện tập tính Diện tích hình thang Tiết 92 trang 94 Toán 5

  Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1 Năm học 2016 - 20171. Introduction: -Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài Luyện tập tính Diện tích hình thang    Tiết 92 – trang  94 - Toán 5
  - Củng cố, Luyện tập  cách tính diện tích hình thang.
  -  Biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan.
  - Bài tập đạt chuẩn: Bài 1, Bài 3(a),

 • Toán 5 trang 77 Giải Toán Tỉ số phần trăm - Dạng 2 | Tiết 7 7 Tuần 16

  Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1 Năm học 2016 - 20171. introduction: -Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài Toán 5  trang 77 Bài : Giải Toán Tỉ số phần trăm - Tiết 7 7 – trang  77 - Toán 5- Trong bài giảng này , các em sẽ được học cách :

  - Cách tìm một số phần trăm của một số
  - Vận dụng được để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.

 • Toán 5 trang 76 Bài : Luyện tập Tính tỉ số phần trăm của hai số - Tuần 16 Tiết 76

   

  Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1 Năm học 2016 - 20171. introduction: -Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài Toán 5  trang 76 Bài : Luyện tập Tính tỉ số phần trăm của hai số  - Tuần 16 Tiết 76- Trong bài giảng này , các em sẽ được củng cố cách :

  - Làm quen với các khái niệm: Thực hiện một số phần trăm kế hoạch; tiền vốn, tiền bán, tiền lãi; số phần trăm lãi..
  - Rèn kĩ năng tìm tỉ số phần trăm của hai số.
  - Làm quen với các phép tính với tỉ số phần trăm (cộng và trừ hai tỉ số phần trăm, nhân và chia tỉ số phần trăm với một số.

 • Toán 5 - Trang 37 Tiết 34 Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

  Toán 5 - Tiết 122 - Bảng đơn vị đo thời gian - Convert a Time into a Decimal

  1. Introduction:- Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt Toán 5 Bài
   Toán 5 - Trang 37 Tiết 34  Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân Bài giảng How to teach decimals for children Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 cũng là số thập phân.
  Một số thập phân gồm hai phần:
  + Phần nguyên.
  + Phần thập phân.
  + Chúng được phân cách bởi dấu phẩy.
  Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

Top