Đề thi Lớp 1

 • 99 Đề Toán Cho bé Chuẩn bị vào Lớp 1 | Math Grade1 Tests

  99 Đề Toán Cho bé Chuẩn bị vào Lớp 1 | Math Grade1 Tests

 • Bài tập cuối tuần Lớp 1 Toán - Tiếng Việt theo thông tư 22 cả năm

  Bài tập cuối tuần Lớp 1 Toán - Tiếng Việt theo thông tư 22 cả năm Lesson Plans for  1st Grade - Giáo án Tổng hợp Lớp 1  - Phần 3 từ tuần 12 đến tuần 18 Đây là giáo án Tổng hợp Lớp 1 Từ tuần 12 đến tuần 18 của Học kì I  dạy theo chương trình công nghệ giáo dục ( CGD) với tất cả các môn học. Trong giáo án này thiết kế theo 2 cột , thầy cô chỉ việc chỉnh sửa rồi in . Font chữ chuẩn - Giãn dòng 1,25 - Thầy cô thấy cách soạn trong giáo án này rất thoáng giúp ai nhìn vào giáo án cũng dạy được

 • Đề Kiểm tra và Đáp án cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22

  Đề Kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22Đề Kiểm và đáp án tra cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22
  Chào thầy cô và các bạn
  Đây là Đề Kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22: trong tập đề thi này có 3 file: 1 file đọc hiểu kiểm tra bài: Chú gà trống ưa dậy sớm. 1 file kiểm tra viết 2 câu trong bài Hoa mai vàng. 1 file cho bài đọc thành tiếng biên soạn theo đúng thông tư 22
  Đây là minh họa 1 phần cho bài đọc hiểu:

 • Toàn bộ giáo án, đề thi , các dạng bài tập của Lớp 1

  Toàn bộ giáo án, đề thi , các dạng bài tập của Lớp 1 - TOÀN BỘ GIÁO ÁN, ĐỀ THI, CÁC DẠNG BÀI CỦA LỚP 1 MÌNH SƯU TẦM ĐƯỢC

Top