Vở Bài tập Toán 4

 • Vở bài tập Toán 4 Bài 4 Trang 6 | Biểu thức có chứa một chữ

  Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 3 Trang 5 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

  1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài GGải Vở bài tập Toán 4 Bài 4 Trang 6 | Biểu thức có chứa một chữ
  Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 3 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Bài 4 trang  6 Tuần 1 . Các em sẽ ôn  luyện về dấu hiệu nhận biết biểu thức có chứa một chữ. Khắc sâu thế nào là biểu thức có chứa một chữ. Học cách trình bày cách lập luận khi tính giá trị của biểu thức khi chứa một chữ. 

  - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3 có trong Bài 4 Trang 6 Vở bài tập Toán 4

 • Bài giảng Vở bài tập Toán 4

  Tập hợp những bài giảng  Vở bài tập Toán 4  - Vở bài tập Toán Lớp 4

 • Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 118 Phép trừ phân số cùng mẫu số Trang 39 Tuần 24

  Giải Vở bài tập Toán 4 ,Vo bai tap Toan 4,4th Grade Math

  1. Introduction: -Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Vở bài tập  Toán 4  Bài
  Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 118 Phép trừ phân số cùng mẫu số Trang 39 Tuần 24 -Các bạn có biết thực  hiện Phép trừ phân số cùng mẫu số không?  Bài học 118 Trang 39 Tuần 24, các bạn   học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn thực hiện cách trừ hai phân số giống nhau mẫu số nhé ? giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập  – VBT Toán  4 Tập 2 - trang  39 Tuần 24

 • Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 119 Phép trừ phân số Trang 40 Tuần 24

  Giải Vở bài tập Toán 4 ,Vo bai tap Toan 4,4th Grade Math

  1. Introduction: -Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Vở bài tập  Toán 4  Bài
  Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 119 Phép trừ phân số  Trang 40 Tuần 24
  Các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4 Bài Phép trừ phân số (tiếp theo ) trong VBT Toán  4 Tập 2 trang  40 Tuần 24 Phép trừ phân số (tiếp theo ) – VBT Toán  4 Tập 2 - trang  40 Tuần 24
  - Củng cố, rèn cách  trừ hai phân số khác mẫu số .
  - Vận dụng để giải các bài toán liên quan
  - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4

 • Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000

  Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000

  1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 bài 1 Trang 3 | Ôn tập các số đến 100 000
  Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Bài 1  trang  3 Tuần 1 . Các em sẽ được củng cố cách đọc , viết số có nhiều chữ số đến 100 000. Ôn về cách tính chu vi của một hình.

  - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4  có trong Bài 1 Trang 3 Vở bài tập Toán 4

 • Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 2 Trang 4 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

  Giải Vở bài tập Toán 4 bài 2 Trang 4 | Ôn tập các số đến 100 000

  1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 2 Trang 4 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
  Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 5 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Bài 2  trang  4 Tuần 1 . Các em sẽ được củng cố các phép tính với số có nhiều chữ số đến 100 000. Ôn về cách so sánh hai số tụ nhiên. Giải bài toán về chi tiêu gia đình.

  - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4  có trong Bài 1 Trang 3 Vở bài tập Toán 4

 • Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số

  Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 5 Trang 7 | Luyện tập công thức tính Chu vi hình vuông

  1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số
  Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Bài 6 trang  8 Tuần 2 . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về cách đọc viết, phân tích cấu tạo số các số có 6 chữ số. Nhớ lại kiến thứcvề hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng ngìn. Học cách xác định giá trị của một chữ số trong số bất kì có 6 chữ số.  
   - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3 có trong Bài 6 Trang 8 Vở bài tập Toán 4

 • Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 87 trang 6 Dấu hiệu chia hết cho 9

  Vở bài tập Toán 4 Bài 84

  1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 87 trang 6 Dấu hiệu chia hết cho 9
  Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2  Bài 86  trang 5 Tuần 19 Dấu hiệu chia hết cho 5 . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết  số nào thì chia hết cho 5, số nào không chia hết cho 5. Dấu hiệu chia hết cho cả 2 và 5 , dấu hiệu chia hết cho 10.  Nhớ lại kiến thức  về dãy số cách đều có khoảng cách là 5
   - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3 có trong Bài 5 Trang 7 Vở bài tập Toán 4

 • Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 89 trang 7 Luyện tập về Dấu hiệu chia hết

  Vở bài tập Toán 4 Bài 84

  1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 89 trang 7 Luyện tập  về Dấu hiệu chia hết 
  Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2  Bài 89  trang 7 Tuần 19 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 2, cho 5, cho 9 . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết  số nào thì chia hết cho 3, 5 , 9, 2  số nào không chia hết cho 3. Dấu hiệu chia hết cho cả 3 và 9 , dấu hiệu chia hết cho 15.  Nhớ lại kiến thức  về dãy số cách đều có khoảng cách là 3
   - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3 có trong Bài 5 Trang 7 Vở bài tập Toán 4

 • Giải Vở bài tậpToán 4 Bài 96 trang 15 Phân số

  Vở bài tập Toán 4 Bài 84

  1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tậpToán 4 Bài 96 trang 15  Phân số 
  Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2  Bài 96  trang 15 Tuần 20 bài :  Phân số  . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết phân  số .  Nhớ lại kiến thức  về phân số và phép chia số tự nhiên
   - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3 có trong Bài 5 Trang 7 Vở bài tập Toán 4

 • Tổng hợp các bài Giải Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5

  Giải bài tập Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5

  Đây là 25 bài học   giúp các em học sinh lớp 4 học tốt các bài tập  có trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Nhà xuất bản  Giáo dục - ấn hành năm 2019 .  Bài dạy có trong nội dung thực học Lớp 4 từ Tuần 1 đến Tuấn 10 của Vở bài tập Toán 4 theo Chuẩn kiển thức kĩ năng, phát triển năng lực học sinh. Đi kèm theo các  bài học là các bài giảng hướng dẫn fiaỉ từng bài học bằng  video , theo giúp các em học tốt nội dung các bài học với cách giải  tiểu học. Cuối mỗi bài học có link để giúp thầy cô có tư liệu giáo án để tải về. Loạt bài giảng Học tốt Vở bài tập Toán 4 giúp các phụ huynh dạy con minh tốt hơn. Tieuhocvnxin trân trọng Cảm ơn

 • Tổng hợp các bài Giải Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 11 đến Tuần 15

  Giải bài tập Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 11 đến Tuần 15

  Đây là 25 bài học  giúp các em học sinh lớp 4 học tốt các bài tập  có trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Nhà xuất bản  Giáo dục Từ Tuần 11 đến Tuần 15  - ấn hành năm 2019 .  Bài dạy theo Chuẩn kiến thức kĩ năng, phát triển năng lực học sinh. Các bài học  có video kèm theo giúp các em học tốt nọi dung các bài học theo nhận thức của tiểu học. Cuối mỗi bài học có link để giúp thầy cô có tư liệu giáo án để tải về. Loạt bài giảng Học tốt Vở bài tập Toán 4 giúp các phụ huynh dạy con mình tốt hơn. Cảm ơn

 • Tổng hợp các bài Giải Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 16 đến Tuần 20

  Giải bài tập Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 16  đến Tuần 20

  Đây là 25 bài học  giúp các em học sinh lớp 4 học tốt các bài tập  có trong Vỏ bài tập Toán 4  Tập 1 Nhà xuất bản  Giáo dục - ấn hành năm 2019 .  Bài dạy theo Chuẩn kiển thức kĩ năng, phát triển năng lực học sinh. Các bài học  có video kèm theo giúp các em học tốt nọi dung các bài học theo nhận thức của tiểu học. Cuối mỗi bài học có link để giúp thầy cô có tư liệu giáo án để tải về. Loạt bài giảng Học tốt Vở bài tập Toán 4 giúp các phụ huynh dạy con minh tốt hơn. Cảm ơn

 • Tổng hợp các bài Giải Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 6 đến Tuần 10

  Giải bài tập Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 6 đến Tuần 10

  Đây là 25 bài học  giúp các em học sinh lớp 4 học tốt các bài tập  có trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Nhà xuất bản  Giáo dục Từ Tuần 6 đến Tuần 10  - ấn hành năm 2019 .  Bài dạy theo Chuẩn kiển thức kĩ năng, phát triển năng lực học sinh. Các bài học  có video kèm theo giúp các em học tốt nọi dung các bài học theo nhận thức của tiểu học. Cuối mỗi bài học có link để giúp thầy cô có tư liệu giáo án để tải về. Lạt bài giảng Học tốt Vở bài tập Toán 4 giúp các phụ huynh dạy con minh tốt hơn. Cảm ơn

 • Tổng hợp các bài giải Vở bài tập Toán 4 học kì 2

  Giải bài tập Vở bài tập Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 5Tổng hợp các bài giải   Vở bài tập Toán 4 học kì 2 

  Đây là các  bài học  giúp các em học sinh lớp 4 học tốt các bài tập  có trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2 Nhà xuất bản  Giáo dục - ấn hành năm 2019 .  Bài dạy theo Chuẩn kiến thức kĩ năng, phát triển năng lực học sinh. Các bài học  có video kèm theo giúp các em học tốt nội dung các bài học theo nhận thức của tiểu học. Cuối mỗi bài học có link để giúp thầy cô có tư liệu giáo án để tải về. Loạt bài giảng Học tốt Vở bài tập Toán 4 giúp các phụ huynh dạy con minh tốt hơn. Xin cảm ơn

 • Tổng hợp các bài giảng Giải Vở bài tập Toán 4 từ Tuần 24 đến Tuần 28

  Chu vi hình tròn Tiết 95 – trang 97 - Toán 5

  1. Introduction: - Đây là Tổng hợp các bài giảng Giải Vở bài tập  Toán 4   từ Tuần 24  đến Tuần 28
  Thầy cô nhấn vào link  dưới để có bài giảng cụ thể cho từng bài.

 • Vở bài tập Toán 4 Bài 97 trang 16 Phân số và phép chia số tự nhiên

  Vở bài tập Toán 4 Bài 84

  1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 97 trang 16 Phân số và phép chia số tự nhiên
  Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2  Bài 97  trang 16 Tuần 20 bài : Phân số và phép chia số tự nhiên. Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết phân  số .  Nhớ lại kiến thức  về phân số và phép chia số tự nhiên
   - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, bài 4  có trong Bài 97 Trang 16 Vở bài tập Toán 4

 • Vở bài tập Toán 4 Bài 98 trang 17 Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)

  Vở bài tập Toán 4 Bài 84

  1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 98 trang 17  Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)
  Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2  Bài 98  trang 17 Tuần 20 bài : Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp) . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết phân  số .  Nhớ lại kiến thức  về phân số và phép chia số tự nhiên
   - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, bài 4  có trong Bài 98 Trang 17 Vở bài tập Toán 4

 • Vở bài tập Toán 4 Bài 102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số

  Vở bài tập Toán 4 Bài 84

  1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số 
   Qua bài học này sẽ giúp phụ huynh sẽ giúp cho các em  học sinh Lớp 4  củng cố cách rút gọn phân số. Kĩ năng rút gọn phân số . Thông qua 5 bài tập có trong Vở bài tập Toán 4  Bài 102 trang 21
   - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, bài 4 bài 5  có trong Bài 102 Trang 21 Vở bài tập Toán 4

 • Vở bài tập Toán 4 Bài 103 trang 22 Quy đồng mẫu số các phân số

  Vở bài tập Toán 4 Bài 84

  1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài  103 trang 22 Quy đồng mẫu só các phân số
   Qua bài học này sẽ giúp phụ huynh nắm được cách giúp con mình làm đúng 2 bài tập về cách Quy đồng mẫu các phân số với hai cách quy đồng mà các em  học sinh Lớp 4  đang học có trong Vở bài tập Toán 4  Bài 103 trang 22
   - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2,   có trong Bài 103 Trang 22 Vở bài tập Toán 4

Top