Print

Đề Kiểm tra và Đáp án cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22

Đề thi Lớp 1  

 

Đề Kiểm tra và đáp án cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22

Đề Kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22Đề Kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22
Chào thầy cô và các bạn
Đây là Đề Kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22: trong tập đề thi này có 3 file: 1 file đọc hiểu kiểm tra bài: Chú gà trống ưa dậy sớm. 1 file kiểm tra viết 2 câu trong bài Hoa mai vàng. 1 file cho bài đọc thành tiếng biên soạn theo đúng thông tư 22
Đây là minh họa 1 phần cho bài đọc hiểu:

Đề Kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22

Chú gà trống ưa dậy sớm.
Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá.
Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng gừ gừ kêu: “Rét! Rét!”
Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân.
Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt, vỗ cánh phành phạch, rồi gáy vang: "Ò…ó…o…o…"
Theo sách Tiếng Việt lớp 2 cũ
TRẢ LỜI CÂU HỎI: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Bác mèo mướp nằm ngủ ở đâu? (0,5 điểm)
A. Bên đống tro ấm B. Trong nhà
C. Trong sân D. Ngoài vườn


Câu 2: Mới sớm tinh mơ, con gì đã chạy tót ra giữa sân? (0,5 điểm)
A. Mèo mướp B. Chú gà trống
C. Chị gà mái D. Chó xù
Câu3: Chú gà trống chạy tót ra giữa sân để làm gì? (0,5 điểm)
A. Tắm nắng B. Nhảy múa
C. Tìm thức ăn D. Gáy vang: Ò…ó…o... o…!

Câu 4: Ý nào diễn tả đôi mắt của bác mèo mướp (0,5 điểm)
A. Tròn xoe như hai viên bi B. Lim dim đôi mắt
C. Đôi mắt sáng long lanh D. Đôi mắt sáng rực lên


Câu 5: Em hãy viết câu tả đôi cánh chú gà trống. (1 điểm)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2. How to free download this document - Tải đề kiểm tra miễn phí

- Link from mediafire >>>> Đề Kiểm tra và đáp án cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22

- Link from box >>>> Đề Kiểm tra và đáp án cuối học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 theo thông tư 22

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

________________________Source:tieuhocvn.info___________________