Tải nhanh Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2 trong 1 cái click chuột

 Tải nhanh Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2 trong 1 cái click chuột

Tải nhanh Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2 trong 1 cái click chuột

 

1. Introduction

Tải nhanh Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2 trong 1 cái click chuột

Tải nhanh Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2 trong 1 cái click chuột
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Tuyển chọn 35 phiếu Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2 có trên trang tieuhocvn.  Bài tập này bám sát 35 tuần thực học của học sinh Lớp 2.  Môn toán thiết kế đến 5 bài tập phủ đều cho 4 mức độ theo thông tư 22. Còn môn Tiếng Việt soạn khá chi tiết cho 4 phân môn tập đọc , Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn . Các tuần xây dựng theo hướng phát triển năng lực học sinh. Cảm  ơn tác giả - Cô giáo tiểu học dạy giỏi ở trường tiểu học Cao Nhân - Thủy  Nguyên - Hải Phòng đã thiết kế bộ bài tập này

Minh họa Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2
Grade 2 Maths and Liturature worksheets
Extensive practice is required to develop mastery in basic math and literature skills; these worksheets span a wide range of grade 2 addition topics from adding single digit numbers to addition in columns with regrouping.  Several different pdf worksheets are available for each topic to provide sufficient practice.  These grade 2 addition worksheets complement our online math program.          
Adding single-digit numbers - sum 10 or less
Adding within 0-10 - missing addend
Add a 2-digit number and a 1-digit number mentally - within the same ten=
Add a 2-digit number and a 1-digit number mentally - within the same ten, missing addend           
Add two 2-digit numbers mentally, no carry     
Adding 2 single-digit numbers
Adding 2 single digit numbers - missing addend

2. How to free download this document  - Tải Tài liệu này  miễn phí

- Link from mediafire >>>>Tải nhanh Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2 trong 1 cái click chuột 

- Link from box >>>> Tải nhanh Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 2 trong 1 cái click chuột  

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Giáo án Lớp 2 Phần 1  ||Giáo án Lớp 2 Phần 2  ||Giáo án Lớp 2 Phần 3  ||Giáo án Lớp 2 Phần 4  ||Giáo án Lớp 21 Phần 5 ||Giáo án Lớp 2 Phần 6  ||Bài tập cuối tuần Lớp 2   ||

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top