15 Đề luyện thi Học sinh Giỏi Toán 3 - Maths Test for Grade 3 Talent Student

 

15 de luyen thi Hoc sinh Gioi Toan 3 - Maths Test for Grade 3 Talent Student15 Đề luyện thi Học sinh Giỏi Toán 3 - Maths Test for Grade 3 Talent Student | 15 de luyen thi Hoc sinh Gioi Toan 3 - Maths Test for Grade 3 Talent Student

Chào thầy cô và các bạn
Đây là 15 đề luyện thi Học sinh năng khiếu - học sinh tài năng - học sinh Giỏi - Học sinh Vượt trội môn Toán Lớp 3 - Grade 3 - Chương trình tiểu học.
Trong  tài liệu  này , mỗi đề thi có 2 phần  đó là trắc nghiệm và tự luận. Nó giúp cho các em rèn luyện các dạng bài thường ra , thường gặp trong các cuộc giao lưu học sinh giỏi, các bài thi Violympic giaiir toán trên mạng. Tài liệu này dạng word , thầy cô có thể tải về  chỉnh sửa riêng cho mình. Chú ý tieuhocvn không đưa đáp án . Ai cần  giáo án dạy 15 đề này xin gửi email cho tôi

1.    At West Elementary School, there are 20 more girls than boys. If there are 180 girls, how can you find the number of boys?
        A   add 20 to 180
        B   subtract 20 from 180
        C   multiply 180 by 20
        D   divide 180 by 20

2. Mrs. Kinney bought batteries in packs of 4 for the students’ science  experiments. Which of these could be the total number of batteries that she bought?
      A   22
      B   26
      C   28
      D   30

3. What is the most reasonable estimate of the length of a city’s  swimming pool?
        A    1 meter
        B  25 meters
        C    1 kilometer
        D  25 kilometers

4. Maria is making apple pies for a party. She bought 3 bags of apples. Each bag has 12 apples. She needs 8 apples to make  each pie.

• What is the greatest number of pies Maria can make? Show  your work or explain your answer.
 • How many more bags of apples does Maria need to buy in order  to make a total of 6 pies? Show your work or explain your  answer.

5. There are 10 red chips and 5 blue chips in a bag. What are the chances of picking a blue chip if you reach into the bag and pick one without looking?

 A.   1 out of 5
 B.   2 out of 15
 C.   5 out of 10
 D.   5 out of 15

Bây giờ thầy cô tải nhé.

2. Nhấn vào đây để tải giáo án link từ mediafire  -15 de luyen thi Hoc sinh Gioi Toan 3 - Maths Test for Grade 3 Talent Student

{plusone}
{backbutton} Contents of Table
Next page Google Plus

 

=======================http://tieuhocvn.info=====================

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top