Bài tập cuối Tuần Toán Tiếng Việt Lớp 3 cả năm cực hay

Bộ tài liệu này đủ 35 tuần có đủ cho 2 môn Toán và Tiếng Việt 3. Các bài tập được biên soạn theo đúng thông tư 22: đủ theo 4 mức độ . Xây dựng bài tập mức 1 chiếm 50 % . Các bài tập ở mức 2: chiếm 20%. Các bài tập ở mức độ 3 chiếm 20% . Còn mức 4 chiếm 10%. Nội dung các bài tập của 2 môn Toán và Tiếng Việt 3, bám sát chương trình thực học của các em, nguồn tài liệu chủ yếu dựa vào các nội dung trong sách giáo khoa . Ngoài ra còn bổ sung một số bài toán gắn với thực tế được lấy từ các nguồn khác nhau, các sách tham khảo của các nhà sư phạm  có tiếng.  Bộ tài liệu này dễ dàng chỉnh sửa. Thầy cô và quý phụ huynh tải về miễn phí, đừng phát tán trên mạng, hãy điều chỉnh các bài tập sao cho phù hợp với thực tế của mình  trước khi in. Cảm ơn các thầy cô đã ghé thăm trang.
Chúc các thầy cô vui vẻ.

Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 3 Cả năm

Do you want to download?

>>>Giáo án Lớp 1 tổng hợp | |Giáo án Lớp 2 tổng hợp| | Giáo án Lớp 3 tổng hợp| | Giáo án Lớp 4 tổng hợp| | Giáo án Lớp 5 tổng hợp.|

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 3 Cả năm  

Hoặc thầy cô có thể tải tại :

Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Bài tập cuối tuần Toán Tiếng Việt Lớp 3 Cả năm   

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top