Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Toán 3 phù hợp với mọi vùng miền - Đề 2

De-kiem-tra-Lop-3Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Toán 3 phù hợp với mọi vùng miền - Đề 2
I. Introduction: Video nhỏ này hướng dẫn các phụ huynh có con đang học lớp 3 năm được cách thức ra đề kiểm tra môn toán 3 cuối học kì 2 theo hướng phát triển năng lực. Giúp con nắm được cách làm đề Kiểm tra toán lớp 3 cuối năm này. Đề kiểm tra xây dựng trên tinh thần giảm tải sau dịch coivid 19 nhưng vẫn đảm bảo với 4 mức độ, phân hóa rõ ràng học sinh, giúp hs phát triển năng lực tư duy toán học.

II. Lecture for this Test - Hướng dẫn làm bài kiểm tra

III. Preview for this test- Nội dung đề kiểm  tra

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng ( 3 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Số gồm năm chục nghìn, sáu nghìn, hai trăm, tám đơn vị viết là:
A. 56 208               B. 56 200         C. 56 280           D. 56 218

Câu 2: (0,5 điểm) Số liền trước số lớn nhất có năm chữ số là:
A. 90 000               B. 99 998              C. 100000              D. 99 999

Câu 3: (0,5 điểm) Số 19 viết theo số La Mã là:
A. XVIIII           B. XXI             C. XIX            D. IXX

Câu 4: (0,5 điểm) 2km = ... m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 20000           B. 200            C. 2000           D. 20

Câu 5: (0,5 điểm) Hình vuông có cạnh là 8cm thì diện tích là
A. 32 cm2              B. 64cm2           C. 64cm           D. 16cm2

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng 5cm là:
A. 24cm               B. 12cm               C. 24 cm2               D. 35cm2

II. Phần tự luận:
Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.
23415 + 62819           53409 - 19232              16132 x 6              93602 : 8

Câu 8: (2 điểm) Tìm x , biết:
x : 3 = 17420 71542 - x = 51079

Câu 9: (2 điểm) Giải bài toán sau: 5 xe tải chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe tải như thế chở được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? ( Biết mức chở của mỗi xe là như nhau.)


Câu 10: (1 điểm)
a) Tìm tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số chẵn lớn nhất có 1 chữ số
b) Tính nhanh:
(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x ( 9x4 - 36)


>>>>Xem thêm các đề kiểm tra khác   Lớp 3 >>> Nhấn vào đây

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of under links. Easy download, Fastly download, Free download

>>>Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Toán 3 phù hợp với mọi vùng miền - Đề 2

>>>Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Toán 3 phù hợp với mọi vùng miền - Đề 2 

 Next Lesson >>> Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Toán 3 phù hợp với mọi vùng miền - Đề 2

 >>> Danh sách Tuyển chọn các đề kiểm tra  lớp 3 

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

 

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top