Download free 8 Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4

Download free  8 Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4 Download free  8 Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4 - 8  Đề  Kiểm tra  Tiếng Việt Lớp 4 Giữa  Học kì 2 năm 2018.  Đây là lựa chọn 8  Đề  Kiểm tra  Tiếng Việt Lớp 4 Giữa  Học kì 2 năm 2018 để chuẩn bị cho việc đánh giá chất lượng học sinh học Tiếng Việt 4 sau tuần 28.  Mỗi đề xây dựng theo Hướng đẫn ra đề kiểm tra của Vụ Tiểu học. Giáo viên tiểu học chúng ta tuân thủ theo hướng dẫn của Vụ trong đợt tập huấn tháng 10/2016 vừa qua. Nếu thầy cô nào chưa rõ cách ra đề xin xem tài liệu đính kèm .

Download free  8 Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4

Download free  8 Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4

 

 

Download free  8 Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4

8  Đề  Kiểm tra  Tiếng Việt Lớp 4 Giữa  Học kì 2 năm 2018
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là lựa chọn 8  Đề  Kiểm tra  Tiếng Việt Lớp 4 Giữa  Học kì 2 năm 2018 để chuẩn bị cho việc đánh giá chất lượng học sinh học Tiếng Việt 4 sau tuần 28.  Mỗi đề xây dựng theo Hướng đẫn ra đề kiểm tra của Vụ Tiểu học. Giáo viên tiểu học chúng ta tuân thủ theo hướng dẫn của Vụ trong đợt tập huấn tháng 10/2016 vừa qua. Nếu thầy cô nào chưa rõ cách ra đề xin xem tài liệu đính kèm . Chúng ta nghĩ gì khi một phó hiệu trưởng trường tiểu học không hiểu ma trận khi ra đề dùng để làm gì. Lạ quá! Xin nói thêm: ma trận xây dựng càng chặt chẽ thì các mảng nội dung kiểm tra càng chính xác, nhờ nó mà xây dựng đề kiểm tra không bị lệch chuẩn, phân hóa tốt học sinh theo 4 mức, khi xem ma trận phân bố thì bất kì giáo viên tiểu học nào cũng nhận ra học sinh lớp mình đang ở phổ điểm nào. Trong 8 đề  dưới đây có văn bản chọn trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4, cái này phụ thuộc vào vùng miền, nhưng theo quan điểm của Vụ tiểu học, bài đọc hiểu thì phải chọn ngoài và có nội dung tương ứng với chủ đề chủ điểm trẻ đnag học.  Tieuhocvn thiết nghĩ, với tài liệu này chắc sẽ hữu ích cho thầy cô   để làm nguồn xây dựng hệ thống bài tập ôn luyện  cho học sinh lớp 4 của mình. Chúc thầy cô thành công trong sự nghiệp trồng người.

 

Nhấn vào đây để tải về : Download free  8 Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 1 - 4th Grade  Vietnamese Test 1

Đề 1 - Văn bản đọc hiểu : Cha sẽ luôn ở bên con

 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 2 - 4th Grade  Vietnamese Test 2
Đề 2 - Văn bản đọc hiểu : Quả cầu tuyết

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 3 - 4th Grade  Vietnamese Test 3
Đề 3 - Văn bản đọc hiểu : Bà cụ bán hàng nước chè

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 4 - 4th Grade  Vietnamese Test 4

Đề 4 - Văn bản đọc hiểu : Một ngày ở Đê Ba

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 5 - 4th Grade  Vietnamese Test 5
Đề 5 - Văn bản đọc hiểu : Có những mùa hoa đỏ

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 6 - 4th Grade  Vietnamese Test 6
Đề 6 - Văn bản đọc hiểu : Cây xoài

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 7 - 4th Grade  Vietnamese Test 7

Đề 7 - Văn bản đọc hiểu : Vòi vọi Ba Vì

 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 8 - 4th Grade  Vietnamese Test 8

Đề 8 - Văn bản đọc hiểu : Dáng hình của nước

Thank you for visiting tieuhocvn.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top