10 Đề Kiểm tra Giữa học kì 2 Môn Toán Lớp 4 Kèm Ma trận và Đáp án

Download free  10 Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Download free  10 Đề Kiểm tra Giữa học kì 2 Môn Toán Lớp 4 Kèm Ma trận và Đáp án
Thưa thầy cô và các bạn.
Theo Hướng dẫn Thông tư 22 và Hướng dẫn Kĩ năng ra đề Kiểm tra cho giáo viên tiểu học thì Kĩ năng ra đề kiểm tra là một hoạt động thường xuyên, định kì của mỗi giáo viên tiểu học. Đây là một nghiệp vụ bắt buộc của mỗi thầy cô giáo tiểu học. Nhìn và đề kiểm tra của thầy cô là biết ngay đến cách hiểu, cách dạy, cách đánh giá học sinh. Ra đề Kiểm tra Toán 4 giữa kì không khó song đòi hỏi  giáo viên tiểu học phải có cách nhìn tổng hợp, phân tích, đề xuất các nội dung , các dạng bài tập sao cho đánh giá đúng thực lực của từng học sinh. 

Download free  8 Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4

Download free  10 Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2  Môn Toán Lớp 4

 Vậy hôm nay, tieuhocvn sẽ cung cấp cho thầy cô 10 Đề Kiểm tra Giữa học kì 2 Môn Toán Lớp 4 Kèm Ma trận và Đáp án
Khi ra đề Kiểm tra GHK 2 Toán 4 , thầy cô cần chú ý các Nội dung, mảng kiến thức  cần kiểm tra Giữa kì 2 Toán 4
- Kiểm tra về tính chất cơ bản của phân số, phân số bằng nhau, rút gọn, so sánh phân số; viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại .
- Kiểm tra về  kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia hai phân số; cộng, trừ, nhân phân số với số tự nhiên; chia phân số cho số tự nhiên khác 0
- Kiểm tra về cách tính giá trị của biểu thức các phân số ( không quá 3 phép tính ) tìm một thành chưa biết trong phép tính .
Thầy cô và quý phụ huynh hãy nhấn vào những link dưới đây để download trực tiếp về máy các đề Kiểm tra giữa kì  2 Môn toán Lớp 4 Năm học 2017 - 2018 . Tất cả các đề thi dưới đây hợp chuẩn theo cách ra đề đánh giá năng lực của học sinh theo 4 mức độ. Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng Toán 4 trước thời điểm GHK 2. Đề thi đều có đáp án và ma trận rõ ràng. Tuy nhiên tùy theo mức độ yêu cầu và đặc điểm của từng trường và vùng miền. Thầy cô có thể điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình, điều chỉnh tỉ lệ phần trăm của các mạch kiến thức

Tuyển chọn 10 đề Kiểm tra giữa học kì 2 Toán 4 theo thông tư 22

Nhấn vào đây để tải về : Download free  8 Đề Kiểm tra Giữa Học kì 2  Môn Toán Lớp 4

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì 2 Môn Toán  Lớp 4 Đề số 1 - 4th Grade Math Test 1


 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì 2 Môn Toán  Lớp 4 Đề số 2 - 4th Grade Math Test 2


 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì 2 Môn Toán  Lớp 4 Đề số 3 - 4th Grade Math Test 3


 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì 2 Môn Toán  Lớp 4 Đề số 4 - 4th Grade Math Test 4


 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì 2 Môn Toán  Lớp 4 Đề số 5 - 4th Grade Math Test 5


 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì 2 Môn Toán  Lớp 4 Đề số 6 - 4th Grade Math Test 6


 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì 2 Môn Toán  Lớp 4 Đề số 7 - 4th Grade Math Test 7


 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì 2 Môn Toán  Lớp 4 Đề số 8 - 4th Grade Math Test 8


 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì 2 Môn Toán  Lớp 4 Đề số 9 - 4th Grade Math Test 9


 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Giữa Học kì 2 Môn Toán  Lớp 4 Đề số 10 - 4th Grade Math Test 10


 ___________________>> Thầy cô nhấp vào đây để tải về : 8 đề Kiểm tra Giữa học kì 2 Môn Tiếng Việt 4 Năm học 2017 - 2018

Thank you for visiting tieuhocvn.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top