Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 1 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm

Download free  12 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 1  Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm
Thưa thầy cô và các bạn.
 Nhằm đánh giá kết quả học tập, mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của học sinh từ đầu năm học đến cuối  học kì II năm học 2017-2018. Đánh giá kết quả lãnh đạo của cán bộ quản lí và kết quả giảng dạy của giáo viên ở các trường Tiểu học.Theo Hướng dẫn Thông tư 22 của Vụ tiểu học  và Hướng dẫn Kĩ năng ra đề Kiểm tra cho giáo viên tiểu học thì Kĩ năng ra đề kiểm tra là một hoạt động thường xuyên, định kì của mỗi giáo viên tiểu học. Đây là một nghiệp vụ bắt buộc của mỗi thầy cô giáo tiểu học. Nhìn và đề kiểm tra của thầy cô là biết ngay đến cách hiểu, cách dạy, cách đánh giá học sinh.  Ra đề Kiểm tra Toán 4 cuối  kì không khó song đòi hỏi giáo viên tiể u học phải có cách nhìn tổng hợp, phân tích, đề xuất các nội dung , các dạng bài tập sao cho đánh giá đúng thực lực của từng học sinh.

Download  Đề Kiểm tra Cuối  Học kì 2 Môn Toán  Lớp 4 Đề số 1 có ma trận kèm đáp án biểu điểm

Download free   Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Đề  số 1 dễ nhất trên tieuhocvn

1. Đề  kiểm tra Toán 4  Cuối học kì 2 này có gì ? What's on this Test?

tieuhocvn sẽ cung cấp cho thầy cô  Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Toán Lớp 4 KĐề số 1. Khi tải về thầy cô sẽ nhận được các phần trong tài liệu này. Đó là:

+ Ma trận nội dung và câu hỏi Toán 4 cần Kiểm tra Cuối học kì II : Mảng số học, mảng hình học, mảng đại lượng, Mảng giải  toán

+ Đề Kiểm tra Toán 4 Cuối năm theo đúng yêu cầu ra đề của thông tư 22. Trắc nghiệm và tự luận

+ Đáp án các câu trong đề chuẩn xác nhất và cách đánh giá cho điểm từng phần từng câu trong Đề Kiểm tra Cuối năm Toán 4 này.

Chú ý:

+ Font chữ trong Đề Kiểm tra Toán 4 này Chuẩn theo thể thức văn bản Time New Roman 14, căn chỉnh theo đúng yêu cầu.

+ Số lượng câu hỏi phù hợp theo 4 mức độ . Thầy cô chỉ việc in  hay lựa chọn để làm tài liệu Ôn luyện cho học sinh lớp mình

2. Xem trước Đề  kiểm tra Toán 4  Cuối học kì 2 - Preview some exercises on this document
Bài 3. Tìm y:

a)  124 x y = 4829 – 365                                                   
b)  2652 : y = 26

Bài 4. Một lớp có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng   số học sinh gái. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?
Bài giải
- Vẽ được, đúng sơ đồ :  
Tổng số phần  bằng nhau là:
3 + 4  =7 (phần)
Số học sinh trai của lớp là:
35 :  7 x 3 = 15  (bạn )
Số học sinh gái của lớp là:
35 - 15  =20 ( bạn)
                                Đáp số :  15 bạn trai; 20 bạn gái   


Bài 5: Một thửa ruộng  hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 30 m và chiều rộng bằng 2/5  chiều dài. Trung bình cứ 1m2 thu hoạch được 3/5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài giải
Vẽ đúng sơ đồ:  
Hiệu số phần bằng nhau là:  
 5 - 2 = 3 (phần)
Chiều rộng thửa ruộng là:      
30 : 3 x 2 = 20m    
Chiều dài thửa ruộng là:
20 + 30 = 50 m
Diện tích thửa ruộng là:
50 x  20 = 1000m2                                       
Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:
1000 x   = 600kg = 6 tạ
    Đáp số: 6 tạ


Bài 6: Hiện nay tuổi cháu kém tổng số tuổi của ông và bố là 86 tuổi, tuổi ông hơn tuổi bố 28 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết tổng số tuổi của ông, bố và cháu là 98 tuổi.
Bài giải
Tuổi cháu hiện nay là : (98 – 86) : 2 = 6 (tuổi)                                     
Tổng số tuổi của ông và bố hiện nay là : 98 – 6 = 92 (tuổi)                   
Tuổi của ông hiện nay là : (92 – 28) : 2 = 60 (tuổi)                            
Tuổi bố hiện nay là : 60 – 28 = 32 (tuổi)                                             
                          Đáp số : Ông : 60 tuổi; Bố : 32 tuổi ; Cháu : 6 tuổi

3. How to free download this document - Tải Đề thi  này miễn phí

Thầy cô và quý phụ huynh hãy nhấn vào những link dưới đây để download trực tiếp về máy các đề Kiểm tra Cuối kì 2 Môn Toán Lớp 4 Năm học 2017 - 2018 . Đề thi dưới đây hợp chuẩn theo cách ra đề đánh giá năng lực của học sinh theo 4 mức độ. Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng Toán 4 trước thời điểm CHK 2.

- Link from mediafire >>>>Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 1 Theo thông tư 22 Kèm Ma trận và Đáp án

- Link from drive >>>> Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 1 Theo thông tư 22 Kèm Ma trận và Đáp án

- Xem thêm >>>> 12 Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Kèm Ma trận và Đáp án

4. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thank you for visiting tieuhocvn.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top