Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 2 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm

Download free  12 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 2 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm
Thưa thầy cô và các bạn.
Đây là Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 2 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểmgiúp các thầy cô ở các trường tiểu học  tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, chính xác, công bằng, phản ánh thực chất chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.
 - Thầy cô  căn cứ vào kết quả kiểm tra của những học sinh chưa đạt yêu cầu để có biện pháp tích cực giúp HS đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện.
 - Nhà trường và tất cả GV tham gia coi, chấm phải cộng đồng trách nhiệm về tính khách quan, chính xác và công bằng của kì kiểm tra.

Download Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Toán Lớp 4 Đề số 2 có ma trận kèm đáp án biểu điểm

Download free   Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Đề  số  2 dễ nhất trên tieuhocvn

1. Đề kiểm tra Toán 4 Cuối học kì 2 này có gì ? What's on this Test?

tieuhocvn sẽ cung cấp cho thầy cô Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Toán Lớp 4 Đề số 2. Khi tải về thầy cô sẽ nhận được các phần trong tài liệu này. Đó là:

+ Ma trận nội dung và câu hỏi Toán 4 cần Kiểm tra Cuối học kì II : Mảng số học, mảng hình học, mảng đại lượng, Mảng giải toán

+ Đề Kiểm tra Toán 4 Cuối năm theo đúng yêu cầu ra đề của thông tư 22. Trắc nghiệm và tự luận

+ Đáp án các câu trong đề chuẩn xác nhất và cách đánh giá cho điểm từng phần từng câu trong Đề Kiểm tra Cuối năm Toán 4 này.

Chú ý:

- Kiểm tra các môn  Toán lớp 4 Cuối học kì 2  trong chương trình qui định của Lớp 4 Tiểu học từ đầu năm học đến cuối học kì II.
 - Nội dung kiểm tra phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh được quy định tại Thông tư 22/2016/ TT-BGD&ĐT.
- Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân.

2. Xem trước Đề kiểm tra Toán 4 Cuối học kì 2 - Preview some exercises on this document

Câu 6 : Điền vào chỗ chấm 8700cm2 = ….. dm2    
A. 87 dm2                B. 870 dm2           C. 8700dm2                  D. 87000dm
Câu 7: Điền vào chỗ chấm 5 tấn 63kg = .......... kg
A. 563            B. 5063              C.50063                    D.5603

Câu 10: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 150m, chiều dài  bằng 5/3  chiều rộng. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 45 kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc từ thửa ruộng đó ?

Bài giải
Chiều dài của khu vườn là:
  150 x 5/3 = 250  (m)
Diện tích của khu vườn là:
  250 x 150 = 37500 (m2)
Thửa ruộng đó thu hoạch được:
  (37500 : 100) x 45 = 16875 (kg)
                 Đáp số: 16875 ki-lô-gam thóc

3. How to free download this document - Tải Đề thi này miễn phí

Thầy cô và quý phụ huynh hãy nhấn vào những link dưới đây để download trực tiếp về máy các đề Kiểm tra Cuối kì 2 Môn Toán Lớp 4 Năm học 2017 - 2018 . Đề thi dưới đây hợp chuẩn theo cách ra đề đánh giá năng lực của học sinh theo 4 mức độ. Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng Toán 4 trước thời điểm CHK 2.

- Link from mediafire >>>>Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 2 Theo thông tư 22 Kèm Ma trận và Đáp án

- Link from drive >>>> Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 2 Theo thông tư 22 Kèm Ma trận và Đáp án

- Xem thêm >>>> 12 Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Kèm Ma trận và Đáp án

4. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thank you for visiting tieuhocvn.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top