Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 3 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm

Download free  12 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 3 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm
Thưa thầy cô và các bạn.
Đây là Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 3 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm Mạch kiến thức, kĩ năng
- Số tự nhiên, các phép tính về số tự nhiên. Phân số các phép tính về phân số
- Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích
- Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Diện tích hình bình hành, hình thoi…Tỉ lệ bản đồ.
- Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Download Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Toán Lớp 4 Đề số 3 có ma trận kèm đáp án biểu điểm

Download free   Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Toán Lớp 4 Đề  số  2 dễ nhất trên tieuhocvn

1. Đề kiểm tra Toán 4 Cuối học kì 2 này có gì ? What's on this Test?

tieuhocvn sẽ cung cấp cho thầy cô Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Toán Lớp 4 Đề số 2. Khi tải về thầy cô sẽ nhận được các phần trong tài liệu này. Đó là:

+ Ma trận nội dung và câu hỏi Toán 4 cần Kiểm tra Cuối học kì II : Mảng số học, mảng hình học, mảng đại lượng, Mảng giải toán

+ Đề Kiểm tra Toán 4 Cuối năm theo đúng yêu cầu ra đề của thông tư 22. Trắc nghiệm và tự luận

+ Đáp án các câu trong đề chuẩn xác nhất và cách đánh giá cho điểm từng phần từng câu trong Đề Kiểm tra Cuối năm Toán 4 này.

Chú ý:

- Kiểm tra các môn Toán lớp 4 Cuối học kì 2 trong chương trình qui định của Lớp 4 Tiểu học từ đầu năm học đến cuối học kì II.
- Nội dung kiểm tra phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh được quy định tại Thông tư 22/2016/ TT-BGD&ĐT.
- Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân.

2. Xem trước Đề kiểm tra Toán 4 Cuối học kì 2 - Preview some exercises on this document

Câu 2. Góc lớn nhất là:
A. Vuông        B. Nhọn                    C.  Bẹt                    D. Tù                 
Câu 3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để       =    là :
A.  20                          B. 15                        C. 25              D. 10
Câu 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm của: 5 tấn 75 kg = ........ là:
A . 5075kg              B . 575kg                      C . 50075kg             D. 5750kg
Câu 6. Diện tích của bình hành có độ dài đáy 30cm và chiều cao 8cm là:
A . 120cm2             B . 76cm2                        C . 38cm2               D.  240cm2
Câu 8. Cho 5m220 cm2. = ………. cm2. Số điền vào chỗ chấm là:
 A. 5020                    B. 50020               C. 520                   D. 50200


 Câu 2. Bản đồ của sân vận động hình chữ nhật  được vẽ theo tỉ lệ 1: 800. Trên bản đồ chiều dài sân vận động là 25cm, chiều rộng là 20cm. Tính diện tích thật của sân vận động.
Bài giải
Chiều dài thật của sân vận động là:
25 x 800 = 20000 (cm)
Đổi 20000 cm = 200m
Chiều rộng thật của sân vận động là:
20 x 800 = 16000 (cm)
Đổi 16000cm = 160m
Diện tích thật của sân vận động là:
200 x 160 =  32000  (m2 )
Đáp số : 32000m2

    
Bài 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 180m, chiều rộng bằng  4/5 chiều dài. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh vườn.
Bài giải
Nửa chu vi mảnh vườn là:
180: 2 = 90 (m)

Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 3 Kèm Ma trận và Đáp án Biểu điểm
Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần )
Chiều rộng của mảnh vườn là: 90: 9 x  4 = 40 (m)
Chiều dài của mảnh vườn là: 90 – 40 = 50 (m)
Đáp số: 50 m; 40m 

Bài 4. Tìm hai số chẵn, biết số bé bằng 1/3 số lớn và ở giữa chúng có 7 số chẵn.

Bài giải
Vậy hiệu giữa hai số chẵn cần tìm là: 8 x 2= 16
Số chẵn cần tìm thứ nhất là: 16 : (3-1) x 1 = 8
Số chẵn cần tìm thứ hai là:  8 + 16 = 24
 Đáp số: 8 và 24

3. How to free download this document - Tải Đề thi này miễn phí

Thầy cô và quý phụ huynh hãy nhấn vào những link dưới đây để download trực tiếp về máy các đề Kiểm tra Cuối kì 2 Môn Toán Lớp 4 Năm học 2017 - 2018 . Đề thi dưới đây hợp chuẩn theo cách ra đề đánh giá năng lực của học sinh theo 4 mức độ. Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng Toán 4 trước thời điểm CHK 2.

- Link from mediafire >>>>Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 3 Theo thông tư 22 Kèm Ma trận và Đáp án

- Link from drive >>>> Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Đề 3 Theo thông tư 22 Kèm Ma trận và Đáp án

- Xem thêm >>>> 12 Đề Kiểm tra Toán Lớp 4 Cuối Học kì 2 Kèm Ma trận và Đáp án

4. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thank you for visiting tieuhocvn.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top