Có được 300 điểm thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 1 Năm học 2019 - 2020

Có được 300 điểm  thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 1 Năm học 2019 - 2020

Read more ...

Đề Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 5 Học kì 1 - The Grade 5 English First Term Test

Đề Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 5 Học kì 1 - The Grade 5 English First Term Test 

I. LISTENING (2 points)
Part 1: Listen and number (1 point)
Part 2: Listen and write (1 point)
Tony: Do you (1)………………  school today?

Read more ...

20 đề ôn luyện Tiếng Việt Lớp 5 cuối học kì II theo hướng phát triển năng lực học sinh

20 Đề Ôn luyện Toán 5  Cuối học kì  II theo hưóng phát triển năng lực học sinh  20 đề ôn luyện Tiếng Việt Lớp 5 cuối học kì II  theo hướng phát triển năng lực học sinh
Chào thầy cô và các bạn học sinh lớp 5 thân mến!
Dạy  - học Tiếng  Việt 5 theo phát triển năng lực  được hiểu theo quan điểm giáo dục hướng vào năng lực hành động,  là khả năng huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính tâm lí cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... để thực hiện  tốt các mục đích yêu cầu, chuẩn kiến thức kĩ năng Môn Tiếng Việt 5  đặt ra.

Read more ...

20 Đề Ôn luyện Toán 5 Cuối học kì II theo hưóng phát triển năng lực học sinh

20 Đề Ôn luyện Toán 5  Cuối học kì  II theo hưóng phát triển năng lực học sinh  20 Đề Ôn luyện Toán 5  Cuối học kì  II theo hưóng phát triển năng lực học sinh 

Chào thầy cô và các bạn học sinh lớp 5 thân mến!

Dạy và học toán ở tiểu học đang chuyển từ dạy học truyền tải nội dung sang dạy học theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực của học sinh là định hướng quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Read more ...
Top