6 Đề Kiểm tra Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 theo thông tư 22

5 Đề Kiểm tra Cuối Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 theo thông tư 226 Đề Kiểm tra Cuối Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 theo thông tư 22

Chào thầy cô và các bạn.

Đây là 6 Đề Kiểm tra Cuối Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 theo thông tư 22 giúp phụ huynh và giáo viên tiểu học có tài liệu để ôn luyện giúp đỡ học sinh để giúp học sinh đảm bảo yêu cầu chất lượng

6 Đề Kiểm tra Cuối Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 theo thông tư 22

5 Đề Kiểm tra Cuối Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 theo thông tư 226 Đề Kiểm tra Cuối Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 theo thông tư 22

Chào thầy cô và các bạn.

Đây là 6 Đề Kiểm tra Cuối Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 theo thông tư 22 giúp phụ huynh và giáo viên tiểu học có tài liệu để ôn luyện giúp đỡ học sinh để giúp học sinh đảm bảo yêu cầu chất lượng. Đề thi có đáp án  và ma trận rõ ràng. Đề bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng. Ra đề bám sát quy định của Vụ tiểu học Tập huấn cách ra đề theo thông tư 22 với 4 mức độ.

Nhấn vào đây để tải về :

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 Đề số 1 - 5th Grade  Vietnamese Test 1

Đề 1 - Văn bản đọc hiểu : Triền đê tuổi thơ

 

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 Đề số 2 - 5th Grade  Vietnamese Test 2
Đề 2 - Văn bản đọc hiểu : Những chiếc kén bướm

 

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 Đề số 3 - 5th Grade  Vietnamese Test 3

 Đề 3 - Văn bản đọc hiểu : Thầy cúng đi bệnh viện

 

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 Đề số 4 - 5th Grade  Vietnamese Test 4

Đề 4 - Văn bản đọc hiểu : Trên công trường khai thác than

 

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 Đề số 5 - 5th Grade  Vietnamese Test 5

 Đề 5 - Văn bản đọc hiểu : Trò chơi đom đóm

 

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì I Môn Tiếng Việt Lớp 5 Đề số 6 - 5th Grade  Vietnamese Test 6

Đề 6 - Văn bản đọc hiểu : Vườn quả Cù lao sông

 

Thank you for visiting tieuhocvn.

 

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top