Đã chọn 35 Đề Kiểm tra môn Toán Tuyển sinh vào Lớp 6 Năm 2017

Đã chọn  35 Đề Kiểm tra môn Toán Tuyển sinh vào Lớp 6 Năm 2017Đã chọn  35 Đề Kiểm tra môn Toán Tuyển sinh vào Lớp 6 Năm 2017
Chào thầy cô và các bạn!
Thầy cô và các bạn đang  xem tài liệu Tuyển chọn 35 Đề Kiểm tra môn toán vào lớp 6 năm 2017 của một giáo viên tiểu học có thâm niên, chuyên bồi dưỡng tuyển sinh vào các lớp 6 các trường điểm chất lượng cao ở Hà Nội. Mỗi đề toán xây dựng theo các bài tự luận không có trắc nghiệm. Bài tập sắp xếp theo từ dễ đến khó, có đáp án và cách giải rõ ràng. Tieuhocvn tin rằng sẽ thuận lợi cho thầy  cô để ôn luyện cho học sinh của mình, tiện lợi cho thầy cô để làm nguồn  tài liệu toán 5 hữu ích  xây dựng kế hoạch giảng dạy cho riêng mỗi lớp. Chúc thầy cô thành công.

 

Đã chọn 35 Đề Kiểm tra môn Toán Tuyển sinh vào Lớp 6 Năm 2017

Đã chọn  35 Đề Kiểm tra môn Toán Tuyển sinh vào Lớp 6 Năm 2017Đã chọn 35 Đề Kiểm tra môn Toán Tuyển sinh vào Lớp 6 Năm 2017
Chào thầy cô và các bạn!
Thầy cô và các bạn đang xem tài liệu Tuyển chọn 35 Đề Kiểm tra môn toán vào lớp 6 năm 2017 của một giáo viên tiểu học có thâm niên, chuyên bồi dưỡng tuyển sinh vào các lớp 6 các trường điểm chất lượng cao ở Hà Nội. Mỗi đề toán xây dựng theo các bài tự luận không có trắc nghiệm. Bài tập sắp xếp theo từ dễ đến khó, có đáp án và cách giải rõ ràng. Tieuhocvn tin rằng sẽ thuận lợi cho thầy cô để ôn luyện cho học sinh của mình, tiện lợi cho thầy cô để làm nguồn tài liệu toán 5 hữu ích xây dựng kế hoạch giảng dạy cho riêng mỗi lớp. Chúc thầy cô thành công.

 

Nhấn vào đây  để tải về link từ Tuyển chọn 35 Đề Kiểm tra môn Toán Tuyển sinh vào Lớp 6 Năm 2017

Nhấn vào đây  để tải về link từ  : Tuyển chọn 35 Đề Kiểm tra môn Toán Tuyển sinh vào Lớp 6 Năm 2017

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top