3 bài Toán lớp 5 thi vào trường chuyên lớp chọn của Hà Nội

3 bài toán lớp 5 dành cho học sinh mức 4 , đang ôn thi vào trường chuyên lớp chọn của Hà Nôi3 BÀI  TOÁN LỚP 5 ÔN THI VÀO TRƯỜNG CHUYÊN LỚP CHỌN

Chào thầy cô và các bạn:

Đây là 3 bài toán lớp 5 dành cho học sinh mức 4 , đang ôn thi vào trường chuyên lớp chọn của Hà Nôi , xin  thầy cô và các bạn xem qua cách ra đề của họ. Cách giải  3 bài toán này của tieuhocvn để định hướng cho mình cách dạy và học ôn thi trong 2 tháng tới.

 

Bài 1:

ột bể bơi có chiều dài 50m, chiều dài 30m, độ sâu 3m.
Hỏi :
a)Cần bao nhiêu viên gạch men kính có kích thước 20cm x 25cm để lát kín bể bơi đó .Biết rằng diện tích của các mạch vữa không đáng kể.

b) Cần bao nhiêu lít nước để bơm đầy 95% thể tích bể bơi đó?

Bài giải:
Diện tích xung quanh của bể đó là:
( 50 + 30) x 2 x 3 = 480(m2)
Diện tích mặt đáy bể là :
50 x 30 = 1500 ( m2)
Diện tích bể cần lát là:
1500 + 480 =1980 ( m2)
Diện tích một viên gạch men là
20 x 25 = 500 cm 2 = 0,05 ( m2)
Số gạch nhiều nhất  cần lát là:
1890:0,05 = 39 600 (viên) ( đề bài không thực tế - do số đo không ổn)

b) Thể tích của bể là:
1980 x 3 = 5940 ( m2)
Số lít nước để đổ vào để cho được 95% của bể là:
5940:100 x 95 = 56 43 (m3) = 5643 000 dm3 = 5 643 000 lít
Đáp số: 5 643 000 lít


Bài 2.
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, chiều dài một hồ nước hình chữ nhật đo được 8cm và chiều rộng đo được 4,8cm. Xung quanh hồ nước người ta trồng phi lao, khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng 2m. Hỏi xung quanh hồ nước đó người ta trồng được bao nhiêu cây phi lao?
Bài giải:
Chiều dài thực của hồ nước:
8 x 10000 = 80000 cm = 800 (m)
Chiều rộng thực của hồ nước:
4,8 x 10000 = 48000 cm = 480( m)
Chu vi hồ nước là:
( 800 + 480) x 2 = 2560 ( m)
Xung quanh hồ nước đó người ta trồng được số cây phi lao là:
2560:2 = 1280 ( cây)
Đáp số : 1280 cây phi lao


Bài 3.
Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể như sau: chiều bài 3m, chiều rộng 1,8m và cao 1,5m. Buổi sáng máy bơm bơm đầy 90% thể tích bể.Sau đó dùng hết 90% lượng nước có trong bể.Vậy phải bơm thêm ............... lít nước nữa để đầy bể.
Bài giải:
Thể tích của bể là:
3 x 1,8 x 1,5 = 8,1  ( m3) = 8 100 dm3 = 8 100 lít
Buổi sáng , bể có số nước là:
8100 : 100 x 90 = 7290 ( lít)
Số phần trăm nước còn lại sau buổi sáng:
100% - 60 % = 10 %
Số lít nước còn lại sau buổi sáng:
7290 :100 x 10 = 729 ( lít)
Số lít nước cần bơm thêm cho đầy bể là:
8100 - 729 = 7371 ( lít)

Đáp số : 7371 lít nước

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top