Đề Kiểm tra Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực Đề 5

 Đề Kiểm tra Khoa học Lớp 5 Cuối Học kì 2 Theo thông tư 22 Kèm Ma trận và Đáp án - Đề 5
Đây là Đề kiểm tra Môn Khoa học Lớp 5  Cuối học kì 2 theo ma trận và có kèm đáp án - Đề 5  xây dựng theo Hướng ra đề Kiểm tra cuối năm Phát triển năng lực học sinh môn Khoa học Lớp 5 của Vụ Tiểu học .

Vậy hôm nay, tieuhocvn sẽ cung cấp cho thầy cô  Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Kèm Ma trận và Đáp án - Đề 5
Khi ra đề Kiểm tra Cuối HK2 Khoa học 5 , thầy cô cần chú ý các Nội dung, mảng kiến thứcTrọng tâm Môn Khoa học 5 cần kiểm tra cuối năm như sau:

Download free  Đề Kiểm tra Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực  Đề  5

Download free  Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Khoa học  Lớp 5 Kèm theo ma trận và đáp án - Đề 5

 

3. Minh họa một phần dạng bài có trong đề thi

Câu  9: (1 điểm) Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước:

Đáp án:
 Nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước là do các nhà máy, xí nghiệp, công ti của các khu công nghiệp thải khói  bụi và nước thải ra.

Câu 10: Em hãy nêu 2 ví dụ về sự biến đổi hóa học. (1 điểm) (M3)

Đáp án:
 2 ví dụ về sự biến đổi hóa học, như:
- Chưng đường trên ngọn lửa, đường cháy khét.
- Cho vôi sống vào nước tạo thành vôi tôi.
- Xi măng trộn cát và nước.
- Đinh mới, đinh gỉ
- Tờ giấy bị đốt cháy thành than.

Câu 11: (1 điểm) Điền đúng mỗi chỗ trồng được 0,5 điểm
“Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là sự thụ tinh. Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của bố và mẹ.”

Câu 12: (1 điểm) Em hãy cho biết vì sao phải bảo vệ môi trường?

Đáp án:
Chúng ta phải bảo vệ môi trường vì:
+ Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của con người hôm nay và mai sau.
+ Là Sức khỏe cho con người, động vật, thực vật..
+ Lá phổi xanh cho thế giới
Là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động khác của con người…..

 

4. Free Download this lecture for teaching 5th Science

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc- from 4 to 6 pages: with keys and  matrix

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Đề thi này  - Direct Download free Science Test fromtieuhocvn

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Đề số 5 - 5th Grade Science Test 5

- Download from Mediafire>>>Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Đề số 5 - 5th Grade Science Test 5

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Tải về : Download free 7 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top