Đề Kiểm tra Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực Đề 4

 Đề Kiểm tra Khoa học Lớp 5 Cuối Học kì 2 Theo thông tư 22 Kèm Ma trận và Đáp án - Đề 4
Đây là Đề kiểm tra Môn Khoa học Lớp 5  Cuối học kì 2 theo ma trận và có kèm đáp án - Đề 4  xây dựng theo Hướng ra đề Kiểm tra cuối năm Phát triển năng lực học sinh môn Khoa học Lớp 5 của Vụ Tiểu học .

Vậy hôm nay, tieuhocvn sẽ cung cấp cho thầy cô  Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Kèm Ma trận và Đáp án - Đề 5
Khi ra đề Kiểm tra Cuối HK2 Khoa học 5 , thầy cô cần chú ý các Nội dung, mảng kiến thứcTrọng tâm Môn Khoa học 5 cần kiểm tra cuối năm như sau:

Download free  Đề Kiểm tra Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực  Đề  4

Download free  Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Khoa học  Lớp 5 Kèm theo ma trận và đáp án - Đề 4

 

3. Minh họa một phần dạng bài có trong đề thi

Câu 4: Điền các từ: sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy vào chỗ chấm cho phù hợp M1
   Hoa là cơ quan…………………………………..của những loài thực vật có hoa. Cơ quan………………………………đực gọi là…………………………..cơ quan sinh dục cái gọi là…………………………….
Câu 5:  Khoanh tròn vào chữ cái trước phát biểu đúng M2
A.  Gà là động vật đẻ con
B.  Sóc là động vật đẻ trứng
C.  Cá heo là động vật đẻ con
D. Ếch là động vật đẻ con
Câu 6:  Loại tài nguyên được coi là lá phổi xanh của trái đất là gì? M1
A.  Rừng                     B.  Khí quyển                    C. Nước biển                   D. Đất
Câu 7: Vì sao phải sử dụng tài nguyên một cách có kế hoạch và tiết kiệm? M2
A. Vì việc khai thác tài nguyên rất khó khăn
B.  Vì tài nguyên trên trái đất là có hạn
C. Vì tài nguyên rất đắt nên cần tiết kiệm
D.  Vì tài nguyên rất hiếm và khó mua.
II. Phần tự luận (3 điểm).
Câu 1:  Em hãy nêu 2 tính chất khác nhau giữa thép và cao su. Lấy 1 ví dụ về việc sử dụng thép (hoặc cao su) trong thực tế mà sử dụng các tính chất đó? M3
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Em hãy kể tên 5 động vật đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. M1
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Câu 3: Khi cây trong rừng bị tàn phá hết, điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó? Em và người thân đã làm những việc gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? M4

 

4. Free Download this lecture for teaching 5th Science

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc- from 4 to 6 pages: with keys and  matrix

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Đề thi này  - Direct Download free Science Test from tieuhocvn

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Đề số 4 - 5th Grade Science Test 4

- Download from Mediafire>>>Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Đề số 4 - 5th Grade Science Test 4

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Tải về : Download free 7 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top