Đề Kiểm tra Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực Đề 2

 Đề Kiểm tra Khoa học Lớp 5 Cuối Học kì 2 Theo thông tư 22 Kèm Ma trận và Đáp án - Đề 2
Đây là Đề kiểm tra Môn Khoa học Lớp 5  Cuối học kì 2 theo ma trận và có kèm đáp án - Đề 2  xây dựng theo Hướng ra đề Kiểm tra cuối năm Phát triển năng lực học sinh môn Khoa học Lớp 5 của Vụ Tiểu học .

Vậy hôm nay, tieuhocvn sẽ cung cấp cho thầy cô  Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Kèm Ma trận và Đáp án - Đề 2
Ví dụ minh họa câu hỏi 4 mức độ
Tùy theo yêu cầu của Chuẩn mà đặt câu hỏi ở các mức độ thích hợp. Ví dụ cùng về vấn đề “các vật dẫn nhiệt, cách nhiệt” có thể có những câu hỏi ở các mức khác nhau như :

Câu hỏi mức 1: Kể tên 2 chất dẫn nhiệt tốt và 2 chất dẫn nhiệt kém.


Câu hỏi mức 2: Viết chữ Đ vào ô trống trước ý đúng; S vào ô trống trước ý sai :

□Đồng dẫn nhiệt tốt.
□Không khí dẫn nhiệt tốt.
□Nhựa dẫn nhiệt kém.


Câu hỏi mức 3: Vì sao vào mùa đông, chạm tay vào ghế sắt lại có cảm giác lạnh hơn chạm tay vào ghế gỗ ?


Câu hỏi mức 4: Em muốn mang sang cho ông, bà (nhà ở khá xa nhà em) nước đá lấy từ tủ lạnh nhà em. Lựa chọn một/ một số vật cho sau đây và giải thích cách lựa chọn, cách làm của em.
cái khăn tay; cái cốc nhựa có nắp đậy; cái khăn bông; túi ni lông; cốc nước mát để mang các viên nước đá.

Download free  Đề Kiểm tra Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực  Đề  2

Download free  Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Khoa học  Lớp 5 Kèm theo ma trận và đáp án - Đề 2

 

3. Minh họa một phần dạng bài có trong đề thi

Câu 1:  Chất lỏng có đặc điểm gì?
A.    Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.
B.     Có hình dạng nhất định nhìn thấy được.
C.    Không có hình dạng nhất định,có dạng của vật chứa nó nhìn thấy được.


Câu 2:  Để sản xuất ra muối biển từ nước biển người ta dùng phương pháp nào?
A. Lọc       
B. Lắng
C. Chưng cất
D. Phơi nắng
 
Câu 3: Nguồn năng lượng chủ yếu trên trái đất là:
 A. Mặt trời
B. Mặt trăng
C. Gió
D. Cây xanh
 
Câu 4:  Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm trong những câu sau:
A. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là: ………….............
B. Những loài động vật khác nhau có cách sinh sản khác nhau:  có loài đẻ …................., có loài đẻ…….............................

 

4. Free Download this lecture for teaching 5th Science

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc- from 4 to 6 pages: with keys and  matrix

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Đề thi này  - Direct Download free Science Test from tieuhocvn

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Đề số 2 - 5th Grade Science Test 2

- Download from Mediafire>>>Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Đề số 2 - 5th Grade Science Test 2

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Tải về : Download free 7 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top