Đề Kiểm tra Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực Đề 1

 Đề Kiểm tra Khoa học Lớp 5 Cuối Học kì 2 Theo thông tư 22 Kèm Ma trận và Đáp án - Đề 1
Đây là Đề kiểm tra Môn Khoa học Lớp 5  Cuối học kì 2 theo ma trận và có kèm đáp án - Đề 1  xây dựng theo Hướng ra đề Kiểm tra cuối năm Phát triển năng lực học sinh môn Khoa học Lớp 5 của Vụ Tiểu học .

Vậy hôm nay, tieuhocvn sẽ cung cấp cho thầy cô  Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Kèm Ma trận và Đáp án - Đề 1
a) Nội dung Chương trình Khoa học lớp 5 học kì 2  tại thời điểm cuối học kì II, những nội dung đã hoàn thành:

1.    Sự sinh sản của động vật
-Một số động vật đẻ trứng.
-Một số động vật đẻ con.
2.Môi trường và tài nguyên
-Môi trường.
-Tài nguyên thiên nhiên.
3.Mối quan hệ giữa môi trường và con người
-Vai trò của môi trường đối với con người.
-Tác động của con người đối với môi trường.
-Một số biện pháp bảo vệ môi trường.


b) Chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết sự sinh sản của động vật.
-  Nhận biết mối quan hệ giữa con người với môi trường và tài nguyên thiên nhiên để có cách ứng xử phù hợp nhằm bảo vệ môi trường.
- Nhận biết sự sinh sản của động vật
- Kể được tên một số động vật đẻ trứng và đẻ con
- Nêu được ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú
- Thể hiện sự sinh sản của côn trùng, ếch bằng sơ đồ
- Nhận biết mối quan hệ giữa con người với môi trường và tài nguyên thiên nhiên
- Nêu được một số ví dụ về môi trường và tài nguyên thiên nhiên, một số thành phần của môi trường địa phương
- Nêu được vai trò của môi trường, ích lợi của tài nguyên thiên nhiên
- Nêu được tác động của con người đến môi trường: rừng, đất, nước và không khí
- Biết cách bảo vệ môi trường
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường
- Thực hiện được một số biện pháp bảo vệ môi trường


c) Mức độ dánh giá
kiến thức, kĩ năng Khoa học, đến cuối học kì II, giáo viên lượng hoá thành ba mức:
M1. Chưa hoàn thành (CHT): học sinh chưa thực hiện được yêu cầu .
M 2. Hoàn thành (HT): học sinh cơ bản thực hiện được yêu cầu .
M 3.  Hoàn thành tốt (HTT): học sinh thực hiện thành thạo yêu cầu .

Download free  Đề Kiểm tra Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực  Đề  1

Download free  Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Khoa học  Lớp 5 Kèm theo ma trận và đáp án - Đề 1

 

3. Minh họa một phần dạng bài có trong đề thi

Câu 6: (1 điểm) Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời
sống con người? – M2
A. Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở.
B. Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống,
sản xuất.
C. Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và
trong các hoạt động khác của con người.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 7: (1,5 điểm) Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người những gì? – M3
A. Thức ăn, nước uống.
B. Nước dùng trong sinh hoạt, công nghiệp.
C. Chất đốt ( rắn, lỏng, khí)
D. Tất cả các ý trên.

Câu 8: (1,5 điểm) Môi trường tự nhiên nhận từ các hoạt động của con người
những gì? – M3
A. Nước tiểu, phân, rác thải.
B. Khí thải, khói.
C. Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 9: (0,5 điểm) Chúng ta cần làm gì để tránh lãng phí điện?

Đáp án:
Để tránh lãng phí điện, chúng ta cần chú ý:
- Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi nhà nhớ tắt đèn, quạt, tivi...
- Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là (ủi) quần áo (vì những việc này cần
dùng nhiều năng lượng điện)


Câu 10: (0,5 điểm) Kể tên một số tài nguyên thiên nhiên mà em biết?

Đáp án
Gió, nước, dầu mỏ, vàng, đất, than đá...

 

4. Free Download this lecture for teaching 5th Science

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc- from 4 to 6 pages: with keys and  matrix

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Đề thi này  - Direct Download free Science Test from tieuhocvn

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Đề số 1 - 5th Grade Science Test 1

- Download from Mediafire>>>Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5 Đề số 12 - 5th Grade Science Test 1

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Tải về : Download free 7 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Khoa học Lớp 5

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top