5 Đề Kiểm tra Lịch sử - Địa Lí Lớp 5 Cuối Học kì 2 Theo Hướng phát triển năng lực học sinh Kèm Ma trận và Đáp án

Download free  7 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Khoa học 55 Đề Kiểm tra Lịch sử- Địa Lí  Lớp 5 Cuối Học kì 2 Theo Hướng phát triển năng lực học sinh Kèm Ma trận và Đáp án
Đây là Tập hợp 5 Đề kiểm tra Môn Lich sử - Địa lí  Lớp 5 chuẩn nhất Cuối năm học - Cuối học kì 2 theo Định hướng phát triển năng lực học sinh, có kèm ma trận và đáp án cụ thể. Tất cả các đề kiểm tra này xây dựng theo Hướng dẫn Tập huấn nâng cao năng lực ra đề Môn Lịch sử - Địa lí  Lớp 5 của Vụ Tiểu học .

Tất cả các đề kiểm tra này đã được chọn lọc kĩ càng, đảm bảo chuẩn KTKN, các dạng bài phù hợp với 4 mức độ học sinh ( Nhận biết, thông hiểu, Vận dụng, vận dụng cao). Hơn nữa các đề kiểm tra này xây dựng theo hướng phát triên năng lực học sinh,phân hóa  học sinh theo ma trận một cách chính xác nhất. Tỉ lệ giữa các câu tự luận và trắc nghiệm cân đối và khoa học. Tiỉ  lệ giữa các câu Phần Lịch sử  cân đối với phần Địa lí. Tieuhocvn xin kính tặng các thầy cô nhân dịp cuối năm học. Mong các thầy cô vui.

Download free 7 Đề Kiểm tra Cuối kì 2 Môn Lịch sử- Địa Lí  Lớp 5

Download free  5 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Lịch sử - Địa lí   Lớp 5

Vậy hôm nay, tieuhocvn sẽ cung cấp cho thầy cô 7 Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Lịch sử - Địa Lí Lớp 5 Kèm Ma trận và Đáp án
Khi ra đề Kiểm tra Cuối HK2 Môn Lịch sử - Địa Lí 5 , thầy cô cần chú ý các Nội dung, mảng kiến thức trọng tâm Môn Môn Lịch sử - Địa Lí 5 cần kiểm tra cuối năm như sau:

Gồm có Mạch kiến thức, kĩ năng
1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)
2. Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)
3. Việt Nam, Châu Á, châu Âu.
4. Châu Phi, châu Mĩ,
5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.

Các thầy cô có thể xem thêm:

>>>>Cách Xây dựng Đề kiểm tra Môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 + 5 theo 4 mức độ


Thầy cô và quý phụ huynh hãy nhấn vào những link dưới đây để download trực tiếp về máy. Đề thi đều có đáp án và ma trận rõ ràng. Tuy nhiên tùy theo mức độ yêu cầu và đặc điểm của từng trường và vùng miền. Thầy cô có thể điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình, điều chỉnh tỉ lệ phần trăm của các mạch kiến thức

Nhấn vào đây để tải về : Download free 5 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Lịch sử- Địa Lí  Lớp 5

 

>>>> Link from Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Lịch sử- Địa Lí  Lớp 5 Đề số 1 - 5th Grade History and Geography Test 1

___________________

>>>> Link from  Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Lịch sử- Địa Lí  Lớp 5 Đề số 2 - 5th Grade History and Geography Test 2

___________________

>>>> Link from  Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Lịch sử- Địa Lí  Lớp 5 Đề số 3 - 5th Grade History and Geography Test 3

___________________

>>>> Link from  Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Lịch sử- Địa Lí  Lớp 5 Đề số 4 - 5th Grade History and Geography Test 4

___________________

>>>> Link from  Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Lịch sử- Địa Lí  Lớp 5 Đề số 5 - 5th Grade History and Geography Test 5

___________________

 

Thank you for visiting tieuhocvn.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top