Đề Kiểm tra Lịch sử - Địa lí Lớp 5 Cuối Học kì 2 có Ma trận và Đáp án - Đề 2

De-thi-Mon-Lich-su-Dia-li-Lop-5-Hoc-ki-2-kem-ma-tra-va-Dap-anĐề Kiểm tra Lịch sử - Địa lí Lớp 5 Cuối Học kì 2 Theo Hướng phát triển năng lực có Ma trận và Đáp án - Đề 2
Đây là Đề kiểm tra Môn Lịch sử và Địa lí  Lớp 5 Cuối học kì 2 theo ma trận và có kèm đáp án - Đề 2 xây dựng theo Hướng ra đề Kiểm tra cuối năm Phát triển năng lực học sinh môn Lịch sử và Địa lí  Lớp 5 của Vụ Tiểu học .

Vậy hôm nay, tieuhocvn sẽ cung cấp cho thầy cô Đề Kiểm tra Cuối học kì 2 Môn Lịch sử và Địa lí Lớp 5 Kèm Ma trận và Đáp án - Đề 2


Nội dung Chương trình Lịch sử và Địa lí 5 học kì 2 tại thời điểm cuối học kì II, những nội dung đã hoàn thành


b) Chuẩn kiến thức, kĩ năng
 Biết đôi nét về tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954.
- Biết cuối năm 1959 - đầu năm 1960, phong trào “Đồng khởi” nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam (Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”).
- Nêu được những  nét chính về  sự  ra  đời  và đóng góp  của    nhà máy    hiện    đại đầu    tiên của
nước ta.
- Kể những nét chính về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.


c) Mức độ dánh giá
kiến thức, kĩ năng Khoa học, đến cuối học kì II, giáo viên lượng hoá thành ba mức:
M1. Chưa hoàn thành (CHT): học sinh chưa thực hiện được yêu cầu .
M 2. Hoàn thành (HT): học sinh cơ bản thực hiện được yêu cầu .
M 3. Hoàn thành tốt (HTT): học sinh thực hiện thành thạo yêu cầu .

Download free Đề Kiểm tra Học kì 2 Môn Lịch sử - Địa lí  Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực Đề 2

Download free  Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2  Môn Lịch sử - Địa lí  Lớp 5 Kèm theo ma trận và đáp án - Đề 2

 

3. Minh họa một phần dạng bài có trong đề thi

Câu 1: Cuối năm 1954, nước ta bị chia cắt 2 miền Nam-Bắc là do:
Khoanh tròn vào ý đúng nhất
A. Đế quốc Mĩ từng bước thay chân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
B. Thực dân pháp không tuân thủ Hiệp định Giơ-ne-vơ.
C. Thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta.
D. Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta lần nữa.

Câu 2: Tại sao nói: Ngày 30- 4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ?
Khoanh tròn vào ý đúng nhất
A.     Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
B.     Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước
C.     Đất nước được thống nhất và độc lập
D.     Ý a và c

Câu 3: Ngày 27-01-1973, Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam là vì:
Đánh dấu x vào        trước ý đúng.
               A. Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam.
               B. Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam.
               C. Mĩ thất bại nặng nề về quân sự ở cả hai miền Nam, Bắc.
               D. Mĩ muốn rút quân về nước.
Câu 4: Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ?    
Câu 5: Quốc hội khóa 6 có những quyết định trọng đại gì ?
    
B. Phần Địa lí (5 điểm)
Câu 1: Diện tích lãnh thổ nước ta là bao nhiêu ?
Khoanh tròn vào ý đúng nhất
A.    303 000 km2        B. 330 000 km2           C. 3003 000 km2    D. 3003 km2
Câu 2: Ở Châu Phi ngành kinh tế nào được tập trung phát triển ?
Khoanh tròn vào ý đúng nhất
A.    Khai thác khoáng sản và trồng lúa gạo
B.    Khai thác khoáng sàn và trồng cây công nghiệp
C.    Khai thác dầu mỏ và trồng cây công nghiệp
D.    Trồng lúa gạo và trồng cây công nghiệp
Câu 3: Châu Nam Cực có đặc điểm gì ?
Đánh dấu x vào        trước ý đúng.
A.    Khí hậu ôn hòa            B. Khí hậu nhiệt đới        
C. Lạnh nhất thế giới        D. Nóng nhất thế giới
Câu 4: Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo ?
    
Câu 5: Nêu đặc điểm địa hình Châu Mĩ ?

4. Free Download this lecture for teaching 5th Science

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc- from 4 to 6 pages: with keys and matrix

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Đề thi này - Direct Download free Science Test from tieuhocvn

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Lịch sử và Địa lí Lớp 5 Đề số 2 - 5th Grade History and Geography Test 2

- Download from Mediafire>>>Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Lịch sử và Địa lí Lớp 5 Đề số 2 - 5th Grade History and Geography Test 2

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Tải về : Download free 5 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn LS-ĐL Lớp 5

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top