Ôn tập - Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh Môn Toán Lớp 5 Tập 1 + Tập 2

Ôn tập - Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh Môn Toán Lớp 5 Tập 1 + Tập 2 - là 2 cuốn sách hay không thể thiếu cho các thầy cô đang giảng dạy lớp 5 . Đây là 2 cuốn sách rất  cố gắng của tác giả thầy giáo Trần Diên Hiển - Đại học Sư Phạm Hà Nội 1 - bước đầu triển khai theo định hướng nêu trên.

Bộ sách được biên soạn theo từng lớp (từ lớp 1 đến lớp 5), mỗi lớp có hai tập bám sát chương trình môn Toán theo từng học kì của năm học và dựa trên các quy định mới nhất về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Cấu trúc của bộ sách được biên soạn thống nhất từ lớp 1 đến lớp 5:

–  Mỗi cuốn sách được chia thành ba phần: Phần thứ nhất là hệ thống bài tập ôn luyện theo chủ đề; Phần thứ hai gồm 10 đề kiểm tra cuối học kì, riêng lớp 4 và lớp 5 có thêm một số đề kiểm tra giữa học kì cho học sinh tự luyện (mỗi đề được tích hợp năm mạch kiến thức của môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh); Phần thứ ba là hướng dẫn giải hoặc đáp án.

–  Trong mỗi chủ đề và đề tự luyện, học sinh được làm quen với toán tự luận và các dạng bài trắc nghiệm khách quan.

–   Ngoài ra, nhiều bài toán mở hoặc những bài toán cần vận dụng toán học để xử lí những tình huống trong cuộc sống cũng được đưa vào nhằm giúp học sinh từng bước phát triển năng lực môn học.Những bài tập nâng cao nhằm phát huy trí lực và tính sáng tạo của học sinh khá, giỏi được đánh dấu *.

Khi thiết kế một đề kiểm tra định kì, giáo viên có thể lựa chọn một số bài trong một đề tương ứng phù hợp với đối tượng học sinh của mình (mà không cần lấy tất cả các bài trong đề đó!).

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top