Giải Đề Kiểm tra cuối năm Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 2

Huong-dan-Lam-De-Kiem-tra-cuoi-nam-mon-Toan-5-theo-huong-phat-trien-nang-luc-De-2Giải Đề Kiểm tra cuối năm Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 2
Đây là bài Hướng dẫn học sinh lớp 5 làm Đề Kiểm tra cuối năm học Môn toán 5 - Đề 1 - theo hướng phát triển năng lực học sinh có trong Tài liệu : Ôn tập Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh Lớp 5 – Học kì 2 – Trang 27
- Nội dung Tập trung vào kiểm tra:
- Kiến thức ban đầu về số thập phân, kĩ năng thực hành tính với số thập phân, tỉ số phần trăm.
- Tính diện tích, thể tích một số hình đã học.
- Giải bài toán về chuyển động đều


PHẨN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Các phân số —; —; —; — xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 6 4 12 3
.3 7 5 5.    .
b) Các phân số 3 xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
4 14 6 7


2. Giá trị thích hợp của y để 2,5 x y = 3,2 + 2,35 là: y =    ..................

Bài giải
2,5 x y = 3,2 + 2,35
2,5 x y = 5,55
Y = 5,55 : 2,5
Y = 2,22

3. Một vòi nước chảy trong 1 giờ 42 phút thì đẩy một bể chứa 4m 3 nước. Vậy vòi đó chảy 1 m3 nước trong    ......phút.......giây.

Tóm tắt:  1 giờ 42 phút  =  4m 3 nước
                        ...........?  =  1m 3 nước
Bài giải:
 Đổi  1 giờ 42 phút   = 1 710  giờ =   1710  giờ
Vòi đó chảy 1 m3 nước trong thời gian :
  1710  : 4 = 0,425 giờ = 25,5 phút = 25 phút 30 giây
Đáp số : 25 phút 30 giây

4. Biểu đồ bên cho biết kết quả điều tra học sinh của một trường tiểu học.
Biết trường đó có 2000 học sinh. Vậy:
a) Trường đó có .....học sinh là con trí thức.
b) Trường đó có........    học sinh là con công nhân.
c) Số học sinh là con bộ đội ít hơn số học sinh là con tiểu thương là:.....    

Bài giải:
Trường đó có số  học sinh là con trí thức là:
2000 : 100 x 21,5 = 430 ( học sinh)
Trường đó có số  học sinh là con công nhân là:
2000 : 100 x 39,2 = 784 ( học sinh)
Trường đó có số  học sinh là con bộ đội  là:
2000 : 100 x 16,5 = 330 ( học sinh)
Trường đó có số  học sinh là con tiểu thương  là:
2000 : 100 x 22,8 = 456 ( học sinh)
Số học sinh là con bộ đội ít hơn số học sinh là con tiểu thương là:
456 - 330 = 126 ( học sinh)

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Một xe tải lăn bánh 120 vòng được một quãng đường dài 320,28m . Một xe đạp lăn bánh 50 vòng được một quãng đường dài 102,05m. Vậy đường kính bánh xe đạp nhỏ hơn đường kính bánh xe tải là:
A. 62,8cm.                     B. 20cm.                  C. 10cm.               D. 2m.

Bài giải:
Chu vi của bánh xe tải là:
320,28 : 120 = 2,669 ( m)
Đường kính của bánh xe tải là:
2,669 : 3,14 = 0,85 ( m) = 85 cm
Chu vi của bánh xe đạp là:
102,05 : 50 = 2,041 ( m)
Đường kính của bánh xe tải là:
2,041 : 3,14 = 0,65 ( m) = 65 cm
Đường kính bánh xe đạp nhỏ hơn đường kính bánh xe tải là:
85 - 65 = 20 ( cm)
Đáp số: 20 cm


6*. Em tìm hiểu rồi điển chữ hoặc sô thích hợp vào chỗ chấm:
a) Hằng ngày, em học ở trường từ    ...giờ    ....phút đến....giờ.....phút. Như vậy
mỗi ngày em học ở trường ........giờ .... ..phút.
b) Hằng tuần, em được nghỉ học vào các ngày ...................................    

PHẦN II. TỰ LUẬN
 7. Tính:
a) 19 giờ 25 phút   +17  giờ 55 phú t

25 phút 18 giây  x  6

8. Một bể bơi có chiều dài 120 m, chiều rộng 50m, sâu 2,5m. Hỏi:
a) Cẩn bao nhiêu viên gạch men kính hình vuông có cạnh 50cm để lát kín bên trong bể bơi đó? Biết rằng diện tích các mạch vữa không đáng kể.
b) Nếu dùng một máy bơm mỗi giờ bơm được 25m3 nước thì cẩn bao nhiêu thời gian sẽ bơm đẩy 90% thể tích bể bơi đó?

Tóm tắt:
Bể bơi hhcn:
a = 120 m
b = 50 m
c = 2,5 m
Gạch men hình vuông a = 50 cm

Bài giải:
Diện tích xung quanh cái bể bơi là
( 120 + 50 ) x 2 x 2,5 = 850 ( m2) = 8 500 000 cm2
Diện tích lòng bể: 120 x 50 =  6000 ( m2) = 60 000 000 ( cm2)
Diện tích cần lát gạch là :
8 500 000  + 60 000 000  = 68 500 000 ( cm2)
Diện tích một viên gạch men hình  vuông:
50 x 50 = 2500 ( cm2)
Cẩn số  viên gạch men để lát kín bên trong bể bơi đó
68 500 000  : 2500 =  27 400 ( viên)
b) Thể tích của bể :
120 x 50 x 2,5 = 15 000 ( m3 )
90% của bể bơi là :
15 000 : 100 x 90 = 13 500 ( m3)
Thời gian để bơm vào bể :
13500: 25 = 540 ( giờ)
 

9*. Mẹ cho Huệ 30 000 đồng đi mua đồ dùng học tập. Vào trong cửa hàng Huệ thấy đề giá: túi sách giá 15 000 đồng một chiếc, bút chì màu giá 6000 đồng một hộp và vở viết giá 1500 đồng một quyển. Huệ đang phân vân chưa biết làm cách nào để mua được cả ba mặt hàng nói trên vừa hết số tiền mẹ cho. Em tính giúp bạn Huệ nhé!


Có : 30 000 đồng
Túi sách : 15 000 đồng
Bút chì màu:  6000 đồng
Vở : 1500 đồng


Tổng giá tiền của 3 mặt hàng đó là”
15 000 +   6000 +  1500  = 22 500 ( đồng)
Nếu mua 3 mặt  hàng đó Huệ thừa:
30000 - 22 500 = 7500 ( đồng)
7500 đồng Huệ mua được thêm 1 hộp bút chì màu và 1 quyển vở :
  6000 + 1500 = 7500 ( đồng)
Hoặc Huệ mua thêm 5 quyển vở :  1500 x 5 = 7500 ( đồng)

3. Video Hướng dẫn học tiết Toán 5 này

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc or pdf - silde: 3 pages withkey.

d. Size: 1.64M

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp dề Kiểm tra này này Direct Download free links to Teachers for this Test

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Đề Kiểm tra cuối năm Môn Toán Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 2

- Download from Mediafire>>>Đề Kiểm tra cuối năm Môn Toán Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 2

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các Đề kiểm tra Toán 5 Học kì II trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top