Giải Đề Kiểm tra cuối năm Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 3

Huong-dan-Lam-De-Kiem-tra-cuoi-nam-mon-Toan-5-theo-huong-phat-trien-nang-luc-De-2Giải Đề Kiểm tra cuối năm Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 3
Đây là cách làm  bài Đề Kiểm tra cuối năm học Môn toán 5 Đề 3 -  Tài liệu : Ôn tập Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh Lớp 5 – Học kì 2 – Trang31
Nội dung Kiểm tra :
- Kiến thức ban đầu về số tự nhiên, số thập phân, kĩ năng thực hành tính với số thập phân, tỉ số phần trăm.
- Dấu hiệu chia hết
- Tính diện tích hình thang, hình tròn.
- Giải bài toán về chuyển động ngược chiều


PHẨN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1.    a) Chữ số 8 trong số 184 405 065 có giá trị là:
A. 8.                    B . 80.                 C. 84.                         D. 80 000 000.
b) Chữ số 4 thuộc lớp nghìn trong số 421 240 574 có giá trị là:
 A. 400.               B. 4.               C. 40 000.                 D. 400 000 000.
2. Một khu đất hình thang có đáy lớn bằng 32,7m, đáy lớn bằng 3/2  đáy nhỏ và hơn chiều cao 3,6m. Diện tích khu đất đó là:
A. 1585,95m2.          B. 1189,4625m2.               C. 792,975m2.
Bài giải:
Đáy nhỏ của khu đất: 32,7 m : 3/2 = 21,8 ( m)
Chiều cao của khu đất là: 32,7 - 3,6 = 29,1 ( m)
Diện tích khu đất : ( 32,7 + 21,8) x 29,1 : 2 = 792,975 ( m2)

3 Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:
2. Cho bốn số thập phân: 24,98; 28,49; 24,809; 28,094.
a) Số lớn nhất trong các số trên là:    
b) Số bé nhất trong các số trên là:    

4. a) 115% của 42 tấn là:    tấn.
b) 75% của 792ha là:    ha.
c) 0,65% của 84 000 000 đồng là:    đồng.
Bài giải:
a) 115% của 42 tấn là:
42:100 x 115 =  48,3 (tấn)
b) 75% của 792ha là:    
792: 100 x 75= 594 ( ha).
c) 0,65% của 84 000 000 đồng là:    
84 000 000 :100 x0,65 = 546 000 (đồng)


5. Lúc 3 giờ chiều một ô tô đi từ A với vận tốc 60km/giờ về phía B. Cùng lúc đó, một người đi xe máy từ B, cách A 128km, với vận tốc 36km/giờ về phía A.
Vậy hai xe gặp nhau lúc:    
Bài giải:
Tổng vận tốc của hai xe:
60 + 36 = 96 ( km/giờ)
Hai xe gặp  nhau sau:
 128 : 96=  43  ( giờ) = 1 giờ 20 phút
Hai xe gặp nhau  vào lúc:
3 + 1 giờ 20 phút = 4 giờ 20 phút chiều
Đáp số : 4 giờ 20 phút chiều

6*. Em tìm hiểu rồi điền chữ hoặc sô thích hợp vào chỗ châm:
a) Giá một quyển sách giáo khoa Toán 5 là    đồng, một quyển Tiếng Việt 5
là......đồng.
b) Giá tiền một quyển Tiếng Việt 5 ........ giá tiền một quyển Toán 5 là
.......đồng.
c) Em mua hai quyển sách trên hết.....    đồng.
PHÂN II. TỰ LUẬN
7*. Thay a và b bởi các chữ số thích hợp để nhận được a25b là số có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 5 và 3.

Bài giải
Để cho a25b chia hết cho 5 thì : b = 0
Để cho a25b chia hết cho cả 3 thì : a + 2 + 5 + 0  = số phải chia hết cho 3
Vậy a = 2; a = 5 hay a = 8
Vì   a25b là số có bốn chữ số khác nhau  nên a = 8
Vậy số cần tìm : 8250
Đáp số : a= 8; b = 0

8. Một vành giếng có dạng như hình vẽ. Biết đường kính vòng tròn ngoài bằng 3,2m và bề dày vành giếng là 0,4m. Tìm diện tích vành giếng đó.
Bài giải
Bán kính của vòng tròn ngoài:
3,2: 2= 1,6 ( m)
Diện tích  của vòng tròn ngoài:
1,6 x 1,6 x 3,14 = 8,0384 ( m2)
Bán kính của  lòng giếng:
1,6- 0,4 = 1,2 ( m)
Diện tích của  lòng giếng:
1,2 x 1,2 x 3,14 = 4,5216 ( m2)
Diện tích vành giếng đó
8,0384  - 4,5216 = 3,5168 ( m2)
Đáp số: = 3,5168  m2


9*. Một cửa hàng may đo dùng các tấm vải dài 8m để may quẩn áo đồng phục cho học sinh. May mỗi quần đổng phục hết 1,8m vải, mỗi áo đồng phục hết 1,3m vải. Cô thợ may đang phân vân chưa biết sử dụng vải cắt may thế nào để tiết kiệm vải nhất.
Em hãy giúp cô thợ may nhé!
Bài giải
Mỗi bộ đồng phục may hết:
1,8 + 1,3 = 3,1 ( m)
Tấm vải dài 8m  thì may được:
8: 3,1 = 2 ( bộ ) thừa 1,8 m vải
1,8 mét vải thì may được 1 quần
Vậy để tiết kiệm vải nhất,tấm vải dài 8m thì may được 2 + 1 = 3 quần và 2 áo

3. Video Hướng dẫn học tiết Toán 5 này

4. Free Download this lecture for teaching 5th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc or pdf - silde: 3 pages withkey.

d. Size: 1.64M

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp dề Kiểm tra này này Direct Download free links to Teachers for this Test

Click here to Download >>>>
- Download from>>> Đề Kiểm tra cuối năm Môn Toán Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 3

- Download from Mediafire>>>Đề Kiểm tra cuối năm Môn Toán Lớp 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 3

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các Đề kiểm tra Toán 5 Học kì II trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top