Tuyển chọn các đề thi Tuyển sinh vào Lớp 6 của các trường điểm trong cả nước

Tuyển chọn các đề thi Tuyển  sinh vào Lớp 6 của các trường điểm trong cả nước

Tuyển chọn các đề thi Tuyển sinh vào Lớp 6 của các trường điểm trong cả nước

10 đề Toán, Tiếng Việt tuyển sinh vào lớp 6 của các trường HN

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam từ năm 1993 đến 2005, Môn Toán

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam từ năm 2005 đến 2010, Môn Tiếng Việt

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2011, Môn Toán (thi thử)

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2012, Môn Toán (thi thử)

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2013, Môn Tiếng Việt

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2013, Môn Toán

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2014, lớp chất lượng cao, Môn Văn

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Amsterdam, Môn Tiếng Việt

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Cầu, năm 2011, Môn Tiếng Việt

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Giảng Võ, năm 2010, Môn Toán

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Lê Quý Đôn từ năm 2006 đến 2011  môn Toán

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Lý Thái Tổ, năm 2013, môn Tiếng Việt

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie, từ năm 2003 đến 2008, môn Toán

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie, từ năm 2008 đến 2011, môn Toán

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie, năm 2011, môn Toán (đáp án)

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie, năm 2014, môn Tiếng Việt

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành, từ năm 2006 đến 2010, môn Toán

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Nguyễn Tri Phương, năm 2013, môn Tiếng Việt

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Nguyễn Tri Phương, năm 2013, môn Toán

Đề tuyển sinh vào lớp 6 lớp chất lượng cao tỉnh Tiền Giang, năm 2013, môn Toán

Đề tuyển sinh vào lớp 6 lớp chất lượng cao tỉnh Tiền Giang, năm 2014, môn Tiếng Việt

Đề tuyển sinh vào lớp 6 lớp chất lượng cao tỉnh Tiền Giang, năm 2014, môn Toán

Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa, từ năm 2009 đến 2011

Đề luyện thi vào lớp 6 của trung tâm luyện thi - gồm 5 đề thi thử

Đề luyện thi vào lớp 6 của trung tâm EduFly - đề số 5, môn Toán

Đề luyện thi vào lớp 6 của trung tâm EduFly - đề số 6, môn Toán

Đề luyện thi vào lớp 6 của trung tâm EduFly - đề số 7, môn Toán

Đề luyện thi vào lớp 6 của trung tâm Tân Mai - đề số 1, môn Toán 

Đề luyện thi vào lớp 6 của trung tâm Tân Mai - đề số 2, môn Toán 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top