12 Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Toán 5 theo hướng phát triển năng lực

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 1  >>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 1  >>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực12 Đề kiểm tra  Giữa học kì 2 Toán 5 theo hướng phát triển năng lực Chuyển từ dạy học truyền tải nội dung sang dạy học theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực của học sinh là định hướng quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.


Cụ thể hoá những vấn đề lí luận về dạy học theo hướng phát triển năng lực thành nội dung và phương pháp dạy học cụ thể trong từng môn học là công việc còn mới mẻ trong giáo dục nước nhà. Không chỉ giáo viên mà ngay cả các chuyên gia còn nhiều lúng túng.
Đây là  “12 ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN TOÁN 5” là cố gắng của ttieuhocvn bước đầu triển khai theo định hướng nêu trên.

Bộ đề kiểm tra được biên soạn theo  phân phối chương trình toán 5 bám sát chương trình môn Toán theo từng tuần thực học  của năm học và dựa trên các quy định mới nhất về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
–  Trong mỗi chủ đề và đề tự luyện, học sinh được làm quen với toán tự luận và các dạng bài trắc nghiệm khách quan.
Khi thiết kế một đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 5, giáo viên có thể lựa chọn một số bài trong một đề tương ứng phù hợp với đối tượng học sinh của mình (mà không cần lấy tất cả các bài trong đề đó!).

12 Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực

12 Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 1

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 2

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 3

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 4

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 5

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 6

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 7

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 8

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 9

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 10

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 11

>>> Đề Kiểm tra giữa học kì 2 Môn Toán 5 theo hướng phát triển năng lực - Đề 12

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top