Dạng toán khó quan hệ phép cộng và phép nhân

Dạng toán khó quan hệ phép cộng và phép nhân
Tổng của hai số là 177. Nếu gấp số hạng thứ nhất lên 5 lần, số hạng thứ hai gấp lên 3 lần thì tổng của hai số là 735. Tìm hai số đó.

Read more ...

Bài toán về quan hệ phép cộng và phép trừ Toán 3

Bài toán về quan hệ phép cộng và phép trừ Toán 3

Bài 1: Một vườn cây có 156 cây cam và cây quýt. Sau khi đã trồng thêm số cây cam bằng số cây cam đã có trước đây thì có tất cả 256 cây cam và cây quýt. Hỏi trước đây có bao nhiêu cây cam, bao nhiêu cây quýt?

Read more ...

Cách giải những Bài toán hay ở tiểu học về tính diện tích hình tròn

Cách giải những Bài toán hay ở tiểu học về tính diện tích hình tròn

Bài 1: Một tấm bìa hình tròn đặt vừa khít trên tấm bìa hình vuông ( như hình bên) . Biết diện tích tấm bìa không bị che khuất là 4,3 cm2. Tính diện tích tấm bìa hình vuông?

Read more ...

Những bài toán hay về Tìm hai số khi biết tổng và tỉ ở tiểu học

Những bài toán hay về Tìm hai số khi biết tổng và tỉ ở tiểu học

Read more ...
Top