Giải bài toán lớp 3 Tính chu vi hình chữ nhật khi biết diện tích của nó

Giải bài toán lớp 3 Tính chu vi hình chữ nhật khi biết diện tích của nó
Giai-bai-toan-Lop-3-Tinh-chu-vi-Hinh-chu-nhat-khi-biet-dien-tich-cua-no

Bài toán : Một hình chữ nhật có diện tích là 196m2, và có chiều rộng bằng 1\4 chiều dài tìm chu vi hình chữ nhật đó ?

Biểu diễn bài toán này bằng hình vẽ sau:

Giai-bai-toan-Lop-3-Tinh-chu-vi-Hinh-chu-nhat-khi-biet-dien-tich-cua-no

Hướng dẫn giải bài này:

Giai-bai-toan-Lop-3-Tinh-chu-vi-Hinh-chu-nhat-khi-biet-dien-tich-cua-no

Trình bày Bài giải :
 Hình chữ nhật có thể chia thành 4 hình vuông có diện tích bằng nhau. Diện tích 1 hình vuông là:  196 :4 = 49 cm2
Chiều rộng hình chữ nhật đó là 7 cm vì 7 x 7 = 49 cm2
Chiều dài hình chữ nhật đó là: 7 x 4 = 28 cm
Chu hinh hình chữ nhật đó là : ( 7 + 28) x 2 = 70 ( cm)
Đáp số: 70 cm

Xem video Hướng dẫn giải chi tiết bài này: Teaching Kids to solve math Problem

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top