Những bài toán khó về quan hệ tỉ lệ nghịch lớp 4 - 5 tieuhoc

Những bài  toán khó về quan hệ tỉ lệ nghịch lớp 4 - 5 tieuhoc

Bài 1: Một bếp ăn dự trữ đủ cho 80 người ăn trong 30 ngày. Vì có một số người đến thêm nên số gạo dự trữ chỉ đủ ăn trong 30 ngày. Hãy tìm số người đến thêm?Bài giải:

Nếu 1 người  ăn trong số ngày là:
30 x 80 = 2400 ( ngày)
Số người ăn trong 30 ngày:
2400 : 30 = 80( người)
Số người đến thêm:
80 - 30 = 50 ( người)
Đáp số: 50 người

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top