Những bài toán hay về Tìm hai số khi biết tổng và tỉ ở tiểu học

Những bài toán hay về Tìm hai số khi biết tổng và tỉ ở tiểu học

Bài 1: Trường Tiểu học Kiền Bái  thành lập đội tuyển tham dự Hội khỏe  Phù Đổng năm học 2018 - 2019 gồm có 33 bạn. Biết 1/2 số bạn tham gia cờ vua bằng 2/5 số bạn tham gia  4 môn điền kinh. Tính số bạn tham gia cờ vua ? Số bạn tham gia 4 môn điền kinh?


Hướng dẫn :

tieuhocvn  xin giải bài này theo cách tiểu học như sau: Đây là dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
tổng là : 33 hs , tỉ số : ẩn tỉ .


Bài giải:
Ta có : 1/2 = 2/6 . Vậy 2/6  số bạn tham gia cờ vua bằng 2/5 số bạn tham gia  4 môn điền kinh.
Ta có sơ đồ:
HS thi cờ vua:        |--------|--------|--------|--------|--------|--------|   33 hs
HS thi điền kinh:     |--------|--------|--------|--------|--------|

Tổng số phần bằng nhau là:
 6 = 5 = 11 ( phần)
Số học sinh  tham gia thi cờ vua là:
(33: 11) x 6 = 18 ( bạn)
Số học sinh  tham gia thi 4 môn điền kinh là:
(33: 11) x 5 = 15 ( bạn)
Đáp số: Cờ vua: 18 bạn; Điền kinh : 15 bạn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top