Bài toán về quan hệ phép cộng và phép trừ Toán 3

Bài toán về quan hệ phép cộng và phép trừ Toán 3

Bài 1: Một vườn cây có 156 cây cam và cây quýt. Sau khi đã trồng thêm số cây cam bằng số cây cam đã có trước đây thì có tất cả 256 cây cam và cây quýt. Hỏi trước đây có bao nhiêu cây cam, bao nhiêu cây quýt?

Bài giải:
Số cây ban đầu:   |----------156 cây-------------|
Số cây sau thêm: |----------156 cây-------------|----cam------|
                         <-------------------256 cây------------------->

Số cây cam trước đây là:
256 - 156 = 100 ( cây)
Số cây quýt trước đây là:
156 - 100 = 56 ( cây)
Đáp số: Cam : 100 cây: Quýt : 56 cây

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top