Các giáo án Toán từ lớp 1 đến lớp 12

 

Trong chủ đề Giáo án Toán, tôi đã giới thiệu đầy đủ tất cả các giáo án Toán từ lớp 1 đến lớp 12. Tuy nhiên, dạo này nhiều bạn than vãn rằng có một số file không thể download được.
Vừa hoàn thành xong ba nhiệm vụ quan trọng của tuần, tôi ngồi tổng hợp lại tất cả các file Giáo án và chuyển sang link MediaFire để các bạn dễ download hơn.

Trong chủ đề Giáo án Toán, tôi đã giới thiệu đầy đủ tất cả các giáo án Toán từ lớp 1 đến lớp 12. Tuy nhiên, dạo này nhiều bạn than vãn rằng có một số file không thể download được.


Vừa hoàn thành xong ba nhiệm vụ quan trọng của tuần, tôi ngồi tổng hợp lại tất cả các file Giáo án và chuyển sang link MediaFire để các bạn dễ download hơn.


1. Giáo án Toán Tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5): Download (Tất cả các môn của Tiểu học download ở đây)

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top