Lesson Plans for 1st Grade - Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Phần 3 từ tuần 12 đến tuần 18

1st Grade Lesson Plans for All Subjects - Giáo án Tổng hợp Lớp 1  - Phần 2 từ tuần 12 đến tuần 18Lesson Plans for  1st Grade - Giáo án Tổng hợp Lớp 1  - Phần 3 từ tuần 12 đến tuần 18  Đây là giáo án Tổng hợp Lớp 1 Từ tuần 12 đến tuần 18 của Học kì I  dạy theo chương trình công nghệ giáo dục ( CGD) với tất cả các môn học. Trong giáo án này thiết kế theo 2 cột , thầy cô chỉ việc chỉnh sửa rồi in . Font chữ chuẩn - Giãn dòng 1,25 - Thầy cô thấy cách soạn trong giáo án này rất thoáng giúp ai nhìn vào giáo án cũng dạy được

 Lesson Plans for  1st Grade - Giáo án Tổng hợp Lớp 1  - Phần 3 từ tuần 12 đến tuần 18

1st Grade Lesson Plans for All Subjects - Giáo án Tổng hợp Lớp 1  - Phần 2 từ tuần 12 đến tuần 18

1. Introduction

Lesson Plans for  1st Grade - Giáo án Tổng hợp Lớp 1  - Phần 3 từ tuần 12 đến tuần 18

 Lesson Plans for  1st Grade - Giáo án Tổng hợp Lớp 1  - Phần 3 từ tuần 12 đến tuần 18
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là giáo án Tổng hợp Lớp 1 Từ tuần 12 đến tuần 18 của Học kì I  dạy theo chương trình công nghệ giáo dục ( CGD) với tất cả các môn học. Trong giáo án này thiết kế theo 2 cột , thầy cô chỉ việc chỉnh sửa rồi in . Font chữ chuẩn - Giãn dòng 1,25 - Thầy cô thấy cách soạn trong giáo án này rất thoáng giúp ai nhìn vào giáo án cũng dạy được
Thầy cô tải tài liệu tại đây

Minh họa quy trình dạy một Bài soạn  Giáo án Tổng hợp Lớp 1  - Phần 3

Thủ công GẤP CÁI QUẠT ( tiết 2)

 I .MỤC TIÊU :

1/ Kiến thức:

- Học sinh biết cách gấp quạt bằng giấy.

2/ Kĩ năng:

- Gấp được cái quạt bằng giấy .

- Các nếp gấp có thể chưa đều, chưa thẳng theo đường kẻ.

3/ thái độ:  Rèn HS khéo tay, yêu thích môn học.

 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- GV : Bài mẫu, giấy màu hình chữ nhật, sợi chỉ (len) màu. Đồ dùng học tập (bút chì, hồ).

- HS : Giấy màu, giấy nháp. 1 sợi chỉ hoặc len, hồ dán, khăn, vở thủ công.

III. PHƯƠNG PHÁP: quan sát, luyện tập, giảng giải, thực hành

IV.HOẠT ĐÔNG DẠY – HỌC :

  1. Ổn định lớp :1’ Hát tập thể.
  2. Bài cũ :4’

   Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh, nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn.

  1. Bài mới :25’......

2. How to free download this document  - Tải giáo án miễn phí

- Link from mediafire >>>>Lesson Plans for 1st Grade - Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Phần 3 từ tuần 12 đến tuần 18 

- Link from box >>>> Lesson Plans for 1st Grade - Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Phần 3 từ tuần 12 đến tuần 18  

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Giáo án Lớp 1 Phần 1  ||Giáo án Lớp 1 Phần 2  ||Giáo án Lớp 1 Phần 3  ||Giáo án Lớp 1 Phần 4  ||Giáo án Lớp 1 Phần 5 ||Giáo án Lớp 1 Phần 6  ||Giáo án Lớp 1 Phần 7  ||

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top