Giáo án Tổng hợp Lớp 1 | 1st Grade Lesson Plans for All subjects 2018

Giáo án Tổng hợp Lớp 1 | 1st Grade Lesson Plans for All subjects 2018 - Giáo án Tổng hợp Lớp 1  Theo chương trình hiện hành 2018

- Chào thầy cô và các bạn.

Đây là bộ Giáo án trọn bộ Lớp 1 giảng dạy trong 175 tiết = 35 tuần thực học theo chương trình hiện hành, được biên soạn gồm 842 trang theo từng tuần học và môn học, từ Toán học, Đạo đức, Tếng Việt với cách trình bày khoa học, nội dung cụ thể, giáo án trọn bộ Lớp 1 sẽ giúp các giáo viên nắm được nội dung chính và trọng tâm của bài học cần được truyền đạt đến học sinh,.

1. Introduction:

Theo tieuhocvn thì trong bộ giáo án này để 1 file hơi dài và nặng. Nếu thầy cô thầy cô có thể chia nhỏ thành các file cho dễ sử dụng. Thầy cô nhớ rằng, giáo án này do một giáo viên có thâm niên trong nghề soạn, có thể nó mang tính chất địa phương vùng miền chỉ đạo. Do vậy khi soạn bài thầy cô có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình.

Giáo án Tổng hợp Lớp 1 Theo chương trình hiện hành 2018

Do you want to download?

>>>Giáo án Lớp 1 tổng hợp | |Giáo án Lớp 2 tổng hợp| | Giáo án Lớp 3 tổng hợp| | Giáo án Lớp 4 tổng hợp| | Giáo án Lớp 5 tổng hợp.|

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Tổng hợp Lớp 1 | 1st Grade Lesson Plans for All subjects 2018  

Hoặc thầy cô có thể tải tại :

Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Tổng hợp Lớp 1 | 1st Grade Lesson Plans for All subjects 2018   

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top