Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 1 | Road safety education for 1st Grade students

Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 1 | Road safety education for 1st Grade students

Road safety is a great subject in which to engage children and young people – and Road Safety Lesson  is the perfect time to do it! If approached in the right way, students often enjoy and get a lot from studying and campaigning for road safety because it is an issue they can understand and that affects them. It’s vitally important to help shape children and young people’s understanding of and attitudes towards road safety, to help give them the best chance of keeping safe while they’re young and as they get older. Road crashes are the biggest killer of young people worldwide.

 

Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 1 mới nhất 2018
Bài 1:  Đội mũ bảo hiểm
- Sau khi học bài này học sinh tiểu học  Lớp 1 biết khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm. Biết đội mũ bảo hiểm đúng cách khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe máy điện. Biết phản ứng với những hành vi sử dụng mũ bảo hiểm không đúng.
     
Bài 2: Giữ trật tự, an toàn trước cổng trường
- Sau khi học bài này học sinh tiểu học  Lớp 1 biết giữ trật tự, an toàn trước cổng trường, thực hiện được giữ  trật tự, an toàn trước cổng trường, biết phê phán những hành động không giữ trật tự, an toàn trước cổng trường.

Bài 3:  Ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn
- Sau khi học bài này học sinh tiểu học  Lớp 1 biết ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn, thực hiện được ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn., ý thức được việc ngồi an toàn sau xe đạp, xe máy.

Bài 4:  Văn minh, lịch sự khi đi bộ
- Sau khi học bài này học sinh tiểu học  Lớp 1 biết được cách ứng xử văn minh, lịch sự khi đi bộ, thực hiện các quy định khi đi bộ.

Bài 5: Văn minh, lịch sự khi ngồi sau xe đạp, xe máy
- Sau khi học bài này học sinh tiểu học  Lớp 1 biết được cách ứng xử văn minh, lịch sự khi ngồi sau xe đạp, xe máy. biết thực hiện các quy định khi ngồi sau xe đạp, xe máy.

Bài 6: Nếu vô ý làm bạn ngã
- Sau khi học bài này học sinh tiểu học  Lớp 1  biết một số việc cần phải làm khi vô ý làm bạn ngã. Do vậy các em cần đi đứng cẩn thận, không làm ảnh hưởng đến người khác nhận sai và xin lỗi khi gây phiền phức cho người khác.   - biết đánh giá hành vi đúng − sai của người khác khi làm bạn ngó.


Bài 7: Không đùa nghịch trên hè phố
- Sau khi học bài này học sinh tiểu học  Lớp 1 biết được tác hại của việc đùa nghịch trên hè phố, trên đường làng. biết chơi ở chỗ phù hợp và an toàn.

Bài 8: Nhắc nhở người thân chấp hành tín hiệu đèn giao thông
- Sau khi học bài này học sinh tiểu học  Lớp 1 biết ý nghĩa các tín hiệu đèn giao thông. Biết nhắc nhở người thân chấp hành tín hiệu đèn giao thông khi tham gia giao thông.


Bài 9:   Không hái hoa, bẻ cây trên đường
- Sau khi học bài này học sinh tiểu học  Lớp 1 hiểu hành động hái hoa, bẻ cây nơi công cộng là sai. Do vậy, các em biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng , ngừ xúm và những nơi công cộng khác .

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 1 | Road safety education for 1st Grade students  

Hoặc thầy cô có thể tải tại :

Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 1 | Road safety education for 1st Grade students  

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top