Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 1

Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 1
Đây là nội dung bắt buộc dành cho giáo viên tiểu học đang dạy lớp 1 có định hướng để giáo dục lồng ghép nội dung Giáo dục Quốc phòng và An ninh và trong các bài giảng có nội dung cần giáo dục tích hợp của Lớp 1. Cụ thể như sau:

 

STT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

lồng ghép

01

 

Tiếng Việt T1

Bài 26: Tre Ngà

Trang 54

Kể chuyện Thánh Gióng; nêu bật ý nghĩa chống giặc ngoại xâm; cây chông tre…

Bài 36. Máy bay        

Trang 74

Giới thiệu hình ảnh một số loại máy bay dân sự và máy bay quân sự (bằng hình ảnh hoặc phim…)

Bài 70. Cột cờ

Trang 142

Giới thiệu và nêu ý nghĩa của Cột cờ Hà Nội, Cột cờ Lũng Cú (bằng hình ảnh hoặc phim…)

Tiếng Việt T2

Bài 93. Oan khoan, “Khôn ngoan . . .Gà… đá nhau”

Trang 22

Tại sao phải đoàn kết

Bài 95. Oanh, doanh

Trang 26

Giới thiệu tranh doanh trại bộ đội và giải thích từ “doanh trại” (bằng hình ảnh hoặc phim…)

Bài 101. Uyết, duyệt binh

Trang 38

Giới thiệu tranh một số hình ảnh hoặc phim về duyệt binh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam

Chủ điểm. Gia đình: Quà của bố

Trang 85

Đọc một bức thư có thật của bạn Nguyễn Hải Đăng có bố là bộ đội hải quân đóng ở đảo Trường Sa

Chủ điểm. Gia đình: Dê con nghe lời mẹ

Trang 117

Giáo viên cung cấp một số kinh nghiệm phòng trẻ lạc

Chủ điểm. Thiên nhiên đất nước: Hồ Gươm

Trang 118

Giáo viên kể sự tích Hồ Gươm và ca ngợi công lao của Vua Lê Lợi chống giặc ngoại xâm

Chủ điểm. Nhà trường

Trang 128

Giới thiệu tranh trang phục của các chú bộ đội, công an: Quần, áo, mũ, quân hiệu…

Nhấn vào đây để tải về : 

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 1  

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 2  

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 3

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 4  

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 5  

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top