Bộ chuẩn kiến thức - Kĩ năng Lớp 1

Bộ chuẩn kiến thức kĩ năng  -  Kĩ năng  Lớp 1.

Bộ chuẩn kiến thức   -  Kĩ năng  Lớp 1.

Thưa thầy cô - Đây là bộ chuẩn kiến thức  - Kĩ năng các môn học Lớp 1 - Đủ  các môn học ( Tiếng Việt , Toán , Tự nhiên -Xã hội , Đạo đức , Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật , Thủ công)  phân phối theo chương trình ban hành của BGD đủ 35 tuần. Tài liệu này giúp thầy cô định hình được mức độ cần đạt trong mỗi bài dạy về : Kiến thức, Thái độ, Kĩ năng . Thầy cô hãy tải về và làm tài liệu quý cho mình , nó kèm rất nhiều file nhỏ. Thầy cô hãy giải nén nó ra. Thầy cô nhấn vào để tải về  miễn phí . Chúc thầy cô vui.

 

Đây là Chuẩn KTKN Tiếng Việt

Nhấn vào đây để tải về:

>>>> link từ Mediafire >>> Bộ Tài liệu Chuẩn kiến thức Kĩ năng Các môn học Lớp 1

>>>> link từ Mediafire >>> Bộ Tài liệu Chuẩn kiến thức Kĩ năng Các môn học Lớp 1

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top