Thiết kế bài giảng Toán 1 - Tiểu học

Thiết kế bài giảng Toán 1 - Tiểu học

Thiết kế bài giảng Toán 1 - Tiểu học

Đây là cuốn sách " Thiết kế bài giảng Toán 1 " Cho  giáo viên tiểu học. Cuốn sách này gốm tất cả 135 tuần  bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành, phân rõ các nhiệm vụ của thầy và công việc của Trò. Nó được trình bày một cách khoa học ở các tiến trình bài dạy và kĩ càng trong các dự kiến sai lầm. Nó còn được lồng ghép các phần Giáo dục Kĩ năng sống, Giáo dục Môi trường ,.. được đưa vào một cách nhẹ nhàng trong từng tiết học.

 

 

Thiết kế bài giảng Toán 1 - Tiểu học

Thiết kế bài giảng Toán 1 - Tiểu học

Thưa thầy cô. Hôm nay http://tieuhocvn.info. sẽ giúp thầy cô tiểu học một cuốn sách hay .Đây là cuốn sách " Thiết kế bài giảng Toán 1 " Cho giáo viên tiểu học. Cuốn sách này gốm tất cả 135 tuần bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành, phân rõ các nhiệm vụ của thầy và công việc của Trò. Nó được trình bày một cách khoa học ở các tiến trình bài dạy và kĩ càng trong các dự kiến sai lầm. Nó còn được lồng ghép các phần Giáo dục Kĩ năng sống, Giáo dục Môi trường ,.. được đưa vào một cách nhẹ nhàng trong từng tiết học. Qua những năm đã đua vào thực tế giảng dạy . Cuốn sách này này còn được điều chỉnh một số chỗ giúp giáo viên tiểu học tổ chức tiết học một cách hấp dẫn hơn trong 40 phút của giờ học. Nó luôn miến phí cho thầy cô tải về . và nhớ rằng cuốn sáchnày chỉ có ở http://tieuhocvn.info.

Chúc các thầy cô vui vẻ khi đến với : http://tieuhocvn.info.

>>> Mời thầy cô nhấn vào đây để tải toàn bọ quyển sách Thiết kế bài giảng Toán 1

 

=================================http://tieuhocvn.info====================

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top