Tài liệu giảng dạy tiết kiệm sử dụng năng lượng ở tiểu học

Tài liệu giảng dạy tiết kiệm sử dụng năng lượng  ở tiểu học

Thưa thầy cô đây là bộ tài liệu tập huấn tiết kiệm sử dụng năng lượng giáo dục tích hợp trong các môn học ở tiểu học. Xin gửi các thầy cô  nghiên cứu  và áp dụng vào thực tế của mình.

Tài liệu giảng dạy tiết kiệm sử dụng năng lượng  ở tiểu học

Tài liệu giảng dạy tiết kiệm sử dụng năng lượng  ở tiểu học

Thưa thầy cô đây là bộ tài liệu tập huấn tiết kiệm sử dụng năng lượng giáo dục tích hợp trong các môn học ở tiểu học. Xin gửi các thầy cô  nghiên cứu  và áp dụng vào thực tế của mình.

Downloads tệp tài liệu trong file đính kèm:

Chungathien_1.ppt

Dao_duc.ppt

Ki_thuat_thu_cong.ppt

NGLL.ppt

TNXH.ppt

Đưa tin và giới thiệu: tieuhoc.info

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top